Jak informuje serwis Telepolis.pl, pod auspicjami Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Transportu Kolejowego, sygnatariuszy memorandum ds. walki z kradzieżami infrastruktury, powstanie teraz fundacja z udziałem izb branżowych i podmiotów prywatnych, której celem jest przeciwdziałanie kradzieżom elementów infrastruktury liniowej. Na 9. grudnia zwołane zostało spotkanie założycielskie fundacji.

Aktualizacja: Regulatorzy nie będą formalnymi założycielami fundacji, a ich udział w przedsięwzięciu będzie polega na udzieleniu honorowego patronatu. Taką informację otrzymaliśmy właśnie z UKE.

Wśród członków założycieli pojawić ma się  Telekomunikacja Polska, Netia, iNET Group, czy KIKE.  Kapitał założycielski fundacji może sięgnąć 100-200 tys. zł. Wraz z dodatkowymi środkami z darowizn – kilkaset tysięcy złotych. W gronie założycieli padł pomysł, aby zasądzane przez sądy nawiązki za akty kradzieży i wandalizmu infrastruktury także zasilały budżet fundacji.

Fundacja będzie współpracowała z prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych programem Razem bezpieczniej. Władze fundacji zostaną powołane podczas posiedzenia założycielskiego w grudniu.