W agendzie wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów w przyszłym tygodniu (3 kwietnia) znalazł się punkt: „Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości” (KTPCz). To z dawna oczekiwany dokument, który udostępni do zastosowań cywilnych zakres dywidendy cyfrowej, czyli 800 MHz, oraz nowe bloki z zakresu 1800 MHz. Dokument jest warunkiem rozpoczęcia przetargów na częstotliwości radiowe dla sieci LTE, jakie planuje Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Prace nad zmianą KTPCz trwają od I połowy ubiegłego roku. Przez wiele miesięcy kością niezgody między Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Ministerstwem Infrastruktury z jednej strony, a Ministerstwem Obrony Narodowej z drugiej był łączna szerokość bloków w paśmie 800 MHz, jaką godził się w krótkim czasie udostępniać MON. Na przeszkodzie stały również zasady harmonizacji pasma z sąsiadami Polski, którzy mają prawo domagać się ochrony swoich systemów komunikacyjnych w zakresie 800 MHz.

Chociaż te problemy rozwiązane zostały jeszcze w ub.r., to zmiana KTPCz się przeciągała. Na początku lutego ówczesna wiceminister infrastruktury Magdalena Gaj zapowiadała przyjęcie zmian do połowy ubiegłego miesiąca. Ostatecznie zwłoka w stosunku do tych zapowiedzi wyniesie co najmniej 1,5 miesiąca.