HAWE oraz jego spółka zależna  – Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS)- podpisały z  Alcatel-Lucent Polska i TP Teltech szereg umów dotyczących realizacji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko- Mazurskiego” – podało Hawe.

Projekt, którego wartość to 350 mln zł, zakłada zaprojektowanie, budowę, utrzymanie oraz zaoferowanie usług z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tworzącej ponadregionalną sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu o długości ok. 2240 km.

„Przedmiotem umów o finansowaniu i koordynacji podwykonawstwa jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami w zakresie występowania oraz realizacji projektu, natomiast przedmiotem umów podwykonawczych jest określenie zasad wykonywania przez strony projektowania oraz budowy infrastruktury światłowodowej w części pasywnej oraz aktywnej” – informuje operator.

Realizacja Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwa Warmińsko-Mazurskiego polegać ma na utworzeniu „otwartej platformy inwestycyjnej”, której liderem jest spółka ORSS.

„Utworzenie otwartej platformy inwestycyjnej w postaci ORSS wraz z naszymi partnerami – Alcatel-Lucent oraz TP Teltech jest wydarzeniem bez precedensu, gdyż gwarantuje  kompleksową  realizację Projektów Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w terminie umożliwiającym wykorzystanie środków unijnych.” – zapewnia w komunikacie prasowym prezes Hawe, Jerzy Karney.