Operator narodowy złożył do [b]Urzędu Komunikacji Elektronicznej[/b] wniosek o dopłatę do kosztu świadczenia usługi powszechnej w 2009 r. w wysokości 236 mln zł. To już czwarty wniosek o dopłatę, z których UKE jak na razie nie uznał żadnej. Według UKE sporna jest kwestia korzyści pośrednich, jakie miała [b]Telekomunikacja Polska[/b] z faktu świadczenia usługi powszechnej. Zdaniem urzędu dokumentację złożoną przez TP powinien zbadać biegły rewident, a z wyłonieniem takowego urząd ma problemy.

Skumulowana od 2007 r. wysokośc dopłaty o jaką wnosi TP sięga 800 mln zł. Większość z tej dopłaty przypadnie na samą TP, ponieważ zrzucają się nań wszyscy operatorzy proporcjonalnie do udziału w rynku telekomunikacyjnym.

Za rok 2006 TP wnosiła o dopłatę w wysokości 140 mln zł, za rok 2007 – w wysokości – 219 mln zł, a za rok 2008 – 208 mln zł.