W 2006 r. w sprawie z powództwa Tele2 (dzisiaj Netia) Urząd Ochorny Konkurencji i Konsumenta stwierdził, że do naruszenia zasad konkurencji nie doszło. Tele2 od decyzji się odwołało, a Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzję prezesa UOKiK uchylił. Nie z powodu błędów merytorycznych, ale z przyczyn formalnych: UOKiK nie wydał formalnej decyzji o niestwierdzeniu praktyk ograniczających konkurencję, tylko o braku podstaw do działania. Kolejne instacje podtrzymywały orzeczenie SOKiK, aż UOKiK dotarł ze skargą przed Sąd Najwyższy. Ten skierował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości, czy krajowy organ ochrony konkurencji może – w świetle prawa europejskiego – wydać decyzję o niestwierdzeniu działań antykonkurencyjnych, i czy zamiast niej powinien wydać decyzję o braku podstaw do działania (jak to zrobił UOKiK). Jeżeli wyrok TS orzeknie, że „tak”, to sprawa wróci ponownie do polskiego sądu I instancji.

Plan socjalny przestał być sprzedawany przez TP 1 grudnia 2008. Zgodnie z regulaminem nadal obowiązuje na nim zakaz ustanawiania preselekcji (korzysta z niej coraz mniej Polaków). Urząd Komunikacji Elektronicznej szacuje, że planu socjalnego korzysta wciąż ok. 2 mln abonentów TP.