[b]Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej[/b] szykuje się do wydania decyzji dla [b]Aero2[/b], która może określić rekordową asymetrię rozliczeń mobilnych, jaka do tej pory miała miejsce w Polsce. Będzie to miało charakter raczej symboliczny, niż praktyczny, ponieważ Aero2 nie świadczy usług głosowych. Formalnie jednak, zgodnie z zasadami przydziału częstotliwości 900 MHz, ma obowiązek sprzedawać usługi detaliczne (bez określenia jakie) od 11 grudnia, czyli od najbliższej soboty.

UKE kończy pracę nad decyzjami o połączeniu sieci telekomunikacyjnych Aero2 z sieciami trzech dużych operatorów. Według naszych informacji decyzje mogą być wydane jeszcze pod koniec tego tygodnia. Przewidywana stawka za minutę połączenia zakańczanego w sieci mobilnej Aero2 wyniesie 0,57 zł. Podobnie, jak obecnie w sieci [b]Centernetu[/b].

Faktycznie, średnia stawka MTR Centernetu jest minimalnie niższa z powodu różnic w poszczególnych okresach taryfikacyjnych. Aero2 wystąpiło o płaską stawkę 0,57 zł. Wobec MTR na poziomie 0,1677 zł za minutę w sieciach trzech dużych operatorów oznacza to 240-procentową asymetrię na rzecz Aero2. [b]P4[/b], w najkorzystniejszym dla siebie okresie, ciągnął profity z asymetrii na poziomie 234 proc. Tak, jak Centernet dzisiaj. Dzisiaj asymetria operatora sieci Play wynosi 110 proc.

Skala działania Centernetu na detalicznym rynku głosowym jest jednak niewielka. Aero2 na tym rynku nie działa w ogóle i utrzymuje, że działać nie zamierza. Część operatorów obawia się jednak, czy wysoka stawka MTR w sieci Aero2 nie stanie się znowu sposobem do nadużyć w hurtowej terminacji połączeń, do czego detaliczna działalność na rynku głosowym teoretycznie nie jest potrzebna.