Integrated Solutions,  integrator ICT należący do Orange Polska zakończył 2013 r. notując przychód w wysokości 201 mln zł, co stanowi 30 proc. wzrost w porównaniu do roku 2012. Firma nie podała jednak wyniku netto.

Wpłwy na wzrost przychodów  miał  dokonany w 2013 r. przez Orange Polska zakup na rzecz IS, firmy Datacom System, co ma pomócę Integrated Solutions osiągnąć cel strategiczny, jakim jest uplasowanie się w pierwszej trójce integratorów ICT.

– Z roku na rok zwiększamy udziały w rynku rozwiązań integratorskich konsekwentnie zbliżając się do pierwszej trójki firm integratorskich z branży ICT. Aby dodatkowo wzmocnić kompetencje w obszarze integracji IT zdecydowaliśmy się na akwizycję spółki informatycznej Datacom System łącząc ją ze strukturami IS – podsumował wyniki Leszek Hołda, prezes Integrated Solutions.