Zarząd Województwa Śląskiego przyznał unijne dofinansowanie dla projektu „Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III – wraz z punktem hotspot”. Pomoc z UE wyniesie 22 mln zł ( przy całkowitej wartości inwestycji 25,9 mln zł).

Wcześniej w ramach RO dofinansowanie otrzymały dwa inne projekty budowy sieci szerokopasmowych w tym mieście. W sumie łączna wartość wszystkich projektów to 38,3 mln zł, z czego unijne dotacje to ponad 27 mln zł.

Celem tych projektów jest połączenie siecią urzędów administracji publicznej, jednostek oświatowych, placówek zdrowotnych oraz budynków służb reagowania (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe itp.). Sieć będzie też wykorzystania do monitoringu miejskiego. Powstaną też PIAP-y i hotspoty.