Po Nowym Roku uruchomiona zostanie w Chełmie sieć miejskiego szerokopasmowego Internetu. To projekt wsparty unijnymi dotacjami w wysokości 1,5 mln zł. Do kwoty tej miasto dołożyło 300 tys. zł. Operatorem sieci będzie TP Emitel.

Obecnie sieć przechodzi testy. Urząd Miasta w Chełmie miał kłopoty ze znalezieniem operatora wybudowanej sieci, który miał w założeniu świadczyć mieszkańcom usługi „taniego internetu”. Fiaskiem zakończyły się trzy przetargi i ostatecznie w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki wybrano TP Emitel.

Operator będzie  oferować m.in. usługi internetowe mieszkańcom miasta o prędkościach: 256 kb/s, 512 kb/s i 1024 kb/s. Miastu zależało, aby w odróżnieniu od umów zawieranych z komercyjnymi operatorami abonent, który będzie chciał odstąpić od umowy przed jej zakończeniem, nie będzie płacić wysokich kar.

Łącze internetowe ma być wykorzystane także do wewnętrznej komunikacji pomiędzy Urzędem Miasta, a podległymi mu jednostkami.