Obradujące wczoraj wieczorem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej dokonało zmian w składzie zarządu i Komisji Rewizyjnej Izby oraz uzupełniło skład organów Izby.

W pięcioosobowym zarządzie zasiadają obecnie: Kamil Kurek, który pozostał na stanowisku prezesa Izby; Piotr Marciniak, który został wybrany na stanowisko wiceprezesa – funkcja ta ma mu pozwolić lepiej reprezentować interesy członków Izby oraz środowiska ISP; Konrad Baranowski – drugi wiceprezes; oraz członkowie zarządu Łukasz Biedroński i Mariusz Budner.

Jak podkreślono w informacji KIKE, pięcioosobowy – nieparzysty – skład zarządu ułatwi  podejmowanie decyzji.

Nowy zarząd deklaruje kontynuację działań lobbingowych oraz rozwój projektów na rzecz branży ISP.  Izba nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej lecz pozostać w dalszym ciągu platformą wspierającą działania operatorów na wszystkich możliwych płaszczyznach.

W wyniku obrad oraz podjętych decyzji zmiany nastąpiły również w składzie Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym został Józef Chwast. Obok niego w komisji zasiadają Andrzej Owczarek (dotychczasowy wieceprezes Izby) oraz Anna Stec. W jej składzie nie ma natomiast już Łukasza Biernackiego.