Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wybrała ofertę konsorcjum GTS Poland i Exatela w przetargu na świadczenie usług transmisji danych w technologii DWDM.

Będą realizowane za pomocą łącza podstawowego (Usługa Podstawowa) i łącza zapasowego (Usługa Protekcji), z których każde będzie przenosić jednocześnie minimum: 11 kanałów FC o przepływności każdego z nich 2 Gbit/s; 2 kanały GbEthernet o przepływności każdego z nich 10 Gbit/s oraz 8 kanałów GbEthernet o przepływności każdego z nich 1 Gbit/s.

Konsorcjum, na żądanie rolniczej agencji, będzie też realizowało zadania zlecenia polegające na zmianie parametrów (przepływności) wymienionych usług.

GTS Poland i Exatel będą też świadczyli usługi dodatkowe, w tym eksploatacji technicznej, administracji i zarządzanie DWDM, konfiguracji łączy i urządzeń, pomiarów parametrów łączy oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemu teletransmisji.

Wartość kontraktu wynosi 19,04 mln zł brutto. Budżet przygotowany przez ARiMR był niższy. Miał wartość 13,7 mln zł brutto. Konsorcjum GTS Poland i Exatel jako jedyne złożyło ofertę w przetargu.