UOKiK tropi zmowę na rynku mobilnej telewizji

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko czterem operatorom komórkowym. Według urzędu Era, Plus, Orange i Play mogły utrudniać uruchomienie telewizji mobilnej w Polsce, porozumiewając się pomiędzy sobą w niedozwolony sposób. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, szefowa UOKiK, może ich ukarać łączną kwotą 2,5 mld zł

Publikacja: 24.09.2010 06:50

UOKiK tropi zmowę na rynku mobilnej telewizji

Foto: ROL

– Sprawę badaliśmy ponad pół roku i naszym zdaniem są przesłanki do postawienia operatorom zarzutu nielegalnego ustalania sposobu kształtowania relacji ze spółką [b]Info-TV-FM[/b], która uzyskała rezerwację częstotliwości przeznaczonych do świadczenia usługi telewizji mobilnej. Dlatego wszczęliśmy postępowanie antymonopolowe. W razie potwierdzenia zarzutów operatorom grożą kary do 10 proc. ubiegłorocznych przychodów — mówi [b]Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel[/b], prezes [b]Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów[/b]. Kibicuje mu inny urząd związany z rynkiem telekomunikacyjnym, który rozdzielał częśtotliwości DVB-H.

– Myślę, że to bardzo dobry ruch, bo zbiorowa odmowa wspólpracy w dziedzinie mobilnej telewizji musi zostać sprawdzona, a obowiązująca dzisiaj regulacja pozwala operatorom spokojnie ignorować zapytania UKE w tej sprawie – mówi [b]Anna Streżyńska[/b], prezes [b]Urzędu Komuikacji Elektronicznej[/b].

[srodtytul]Biada zwycięzcom[/srodtytul]

Koncesję na dostarczanie telewizji mobilnej w standardzie DVB-H wygrała w marcu ub.r. spółka Info-TV-FM należąca do funduszu inwestycyjnego [b]NFI Magna Polonia[/b]. Przegrała oferta [b]Mobile TV[/b], którą założyło czterech operatorów telekomunikacyjnych: [b]Polkomtel, Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel[/b] oraz [b]P4[/b]. Od razu było wiadomo, że przegrani nie ułatwią życia firmie, której koncesje udało się zdobyć. Do dzisiaj nie chcą oni zawrzeć umowy o współpracy z Info-TV-FM, który na zasadach hurtowych miał dostarczyć usługę do dlaszej odsprzedaży na rynku masowym.

– Rozwój telewizji mobilnej został ograniczony. Rezerwacja udzielona Info-TV-FM miała umożliwić świadczenie telewizji w komórce w standardzie DVB-H, znacznie lepszym i bardziej wydajniejszym niż streamingu wideo, z którego można korzystać obecnie, ale który jest dużo bardziej zawodny — uważa [b]Grzegorz Materna[/b], dyrektor departamentu ochrony konkurencji UOKiK. Urząd już w listopadzie 2009 r. wszczął postępowanie wyjaśniające. Jeśli operatorzy otrzymają kary maksymalne, to w grę wchodzi łącznie kwota 2,5 mld zł.

– Operatorzy otrzymali ofertę współpracy w zakresie telewizji mobilnej, jednak spółki nie podjęły współpracy z Info-TV-FM. Jak podejrzewamy po wcześniejszym dokonaniu między sobą ustaleń, dotyczących nawet szczegółów akcji PR. Dlatego spółka do tej pory nie rozpoczęła komercyjnej działalności — mówi Grzegorz Materna. Operatorzy komórkowi mają w tej sprawie zupełnie inny pogląd. rpkom.pl [link=http://www.rp.pl/artykul/484984,499986.html]relacjonował ich stanowisko w tej sprawie[/link].

[srodtytul]UOKiK wkracza do akcji, operatorzy nabierają wody w usta[/srodtytul]

W grudniu ub.r. UOKiK przeprowadził przeszukania w siedzibach firm w ramach postępowania wyjaśniającego. Urząd prowadzi odrębne postępowanie przeciw Polkomtelowi i PTC o utrudnianie tych działań. – Celem naszego postępowanie nie jest zmuszania nikogo do współpracy ze spółką Info-TV-FM. O tym, czy się na nią zdecydować, operatorzy powinni jednak decydować samodzielnie, a nie w wyniku wspólnych ustaleń, które są nielegalne — dodaje Grzegorz Materna.

Operatorzy udzielają na razie wymijających komentarzy. O sprawie nie chce w ogóle rozmawiać [b]Telekomunikacja Polska[/b] (właściciel PTK Centertel). – Nieprawdą jest, jakoby Polkomtel konsultował z pozostałymi operatorami ofertę Info-TV-FM. Nie komentujemy decyzji UOKiK, nie wiemy na podstawie jakich faktów urząd doszedł do takich wniosków – mówi [b]Katarzyna Meller[/b], rzecznik Polkomtela.

– Nie było żadnego zakazanego porozumienia między operatorami. Wyjaśnienia dotyczące tej kwestii złożymy w wymaganym terminie – mówi [b]Zbigniew Lazar[/b], dyrektor komunikacji PTC. Innego zdania są osoby związane z właścicielem koncesji a mobilną telewizję.

– Wypada się cieszyć, że można mieć wiarę w niezależność urzędników w Polsce. Działania podjęte przez UOKiK potwierdzają przypuszczenia o niebiznesowym podłożu decyzji operatorów dotyczącej telewizji mobilnej w Polsce – powiedział Mirosław Janisiewicz, członek rady nadzorczej NFI Magna Polonia. Według niego, dla Info-TV-FM ważne będą działania, które pozwolą odblokować rynek. – Co się musi stać? Być może musi wygasnąć umowa między operatorami lub rozwiązaniu ulegnie spółka MobileTV – sądzi. – Kibicujemy UOKiK, natomiast Spółka posiada strategię rozwoju telewizji mobilnej w Polsce bez udziału MNO i takową obecnie wdraża.

[srodtytul]Technologiczna porażka[/srodtytul]

Telewizja mobilna miała zrewolucjonizować rynek, jednak rozwija się bardzo wolno. Prognozy [b]PricewaterhouseCoopers[/b] mówią, że w tym roku w Polsce będzie on warty ok. 1 mln dol. a z usługi korzysta będzie jedynie 20 tys. użytkowników. Z kolei zdaniem firmy [b]In-Stat[/b] ten rok zwłąszcza w rejonie Azji i Pacyfiku przyniesie ożywienie. W 2014 roku cały rynek mobilnej TV (w różnych technologiach) według prognozy In-Stat wygenerować w 2014 r. już ponad 15 mld dol. To bardzo optymistyczne założenia, jeśli weźmie się pod uwagę, że PricewaterhouseCoopers szacuje wpływy w tym samym roku na zaledwie 3,4 mld dol.

[i]współpraca Urszula Zielińska, Łukasz Dec[/i]

[ramka][b]OŚWIADCZENIE P4[/b]

W dniu 21 września 2010 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawiadomił P4 o wszczęciu z urzędu postępowania antymonopolowego przeciwko Polkomtel S.A., Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. oraz P4 w związku z podejrzeniem zawarcia na krajowym detalicznym rynku telefonii ruchomej porozumienia polegającego na dokonywaniu przez ww. operatorów uzgodnień mających wpływ na kształtowanie relacji ze spółką Info-TV-FM sp. z o.o., dostawcą usług telewizji mobilnej za pośrednictwem technologii DVB-H, która obsługiwana jest obecnie wyłącznie przez 6 modeli telefonów. Objęcie postępowaniem antymonopolowym P4 jest prawdziwym zaskoczeniem dla spółki, która w toku trwającego prawie rok postępowania wyjaśniającego wszczętego w tej sprawie przez Prezesa UOKIK jeszcze w grudniu 2009 roku przedstawiała rzetelne dowody oraz wyjaśnienia zaprzeczające uczestniczeniu P4 w jakichkolwiek uzgodnieniach tego rodzaju. P4 będzie w pełni współpracować z Prezesem UOKIK w toku wszczętego postępowania antymonopolowego, aby w jeszcze szerszym zakresie przedstawić argumenty wskazujące na brak naruszenia prawa konkurencji przez spółkę oraz ustosunkować się do zebranego przez Prezesa UOKIK materiału dowodowego na etapie postępowania wyjaśniającego. Dodatkowo, P4 pragnie podkreślić, że od marca 2009 roku w sposób jednoznaczny realizuje strategię, która zakłada nieangażowanie się w obszar związany z technologią DVB-H z uwagi na brak niezbędnego w tym zakresie wsparcia ze strony producentów telefonów oraz niezadowalający dla P4 wynik rozmów prowadzonych z Info-TV-FM na temat założeń funkcjonowania usługi w technologii DVB-H.

[b]OŚWIADCZENIE PTK CENTERTEL[/b]

PTK Centertel nie ustalał z innymi operatorami wspólnych działań, których celem miało być utrudnianie wprowadzenia usługi DVB-H w oparciu o ofertę spółki Info-TV-FM. Nie uczestniczyliśmy też w żadnym niezgodnym z prawem porozumieniu. Będziemy dalej udzielać UOKiK wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień.

Wielokrotnie publicznie podkreślaliśmy, że biznesowa oferta spółki Info-TV-FM nie spełniała naszych oczekiwań i na zaproponowanych nam warunkach nie mogliśmy jej przyjąć, gdyż uruchomienie DVB-H musi opłacać się obu stronom.

Warto zwrócić uwagę, że usługa DVB-H jest biznesowo trudno opłacalna, zwłaszcza w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wieloma podmiotami, które mają uczestnić w jej świadczeniu. W związku z małym popytem producenci telefonów, którym nie zwracają się wydatki zwiazane z rozwojem i produkcją aparatów wyposażonych w odbiorniki DVB-H, mają w ofercie jedynie pojednyncze i bardzo drogie modele, co dodatkowo oznacza wyższe koszty potencjalnego wdrażania usługi (rosnący poziom subsydiów), niż pierwotnie można było tego oczekiwać. [/ramka]

– Sprawę badaliśmy ponad pół roku i naszym zdaniem są przesłanki do postawienia operatorom zarzutu nielegalnego ustalania sposobu kształtowania relacji ze spółką [b]Info-TV-FM[/b], która uzyskała rezerwację częstotliwości przeznaczonych do świadczenia usługi telewizji mobilnej. Dlatego wszczęliśmy postępowanie antymonopolowe. W razie potwierdzenia zarzutów operatorom grożą kary do 10 proc. ubiegłorocznych przychodów — mówi [b]Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel[/b], prezes [b]Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów[/b]. Kibicuje mu inny urząd związany z rynkiem telekomunikacyjnym, który rozdzielał częśtotliwości DVB-H.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?