Michał Boni, minister cyfryzacji, który stoi na czele polskiej delegacji w Chinach, spotkał się z przedstawicielami chińskiego ministerstwa przemysłu i informatyzacji. Rozmawial z nimi m.in.  o zmniejszeniu opłat roamingowych w połączeniach komórkowych między Polską a Chinami.

Dziś ceny te są wysokie, np. w sieci T-Mobile minut połączenia wychodzącego sięga blisko 10 zł, a przychodzącego – 5 zł.

– Zaproponowaliśmy okrągły stół w sprawie obniżenia stawek roamingu Polska-Chiny oraz utworzenie zespołu roboczego jako platformy współpracy nad zwiększeniem dostępu do szerokopasmowego internetu. Obie propozycje zostały przyjęte z zainteresowaniem przez wiceministra przemysłu I informatyzacji Liu Lihua. Oddelegowano już osoby do koordynacji przedsięwzięć po obu stronach – mówi minister Michał Boni.

Strony potwierdziły także chęć wzmocnienia współpracy w ramach Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU).