Aero2 wprowadził od dzisiaj dla korzystających z bezpłatnego dostępu do Internetu  mechanizm captcha.

Przez pierwszy tydzień od daty wdrożenia mechanizm captcha będzie wprowadzany sukcesywnie, tak aby każdy użytkownik mógł zapoznać się i przyzwyczaić do nowego sposobu autoryzacji, co oznacza że nie będzie konieczności wpisywania captcha przy każdym wznowieniu sesji.

Funkcjonuje to w taki sposób, że  po upływie 60 minut od połączenia, użytkownik jest automatycznie rozłączony i przy kolejnym podłączeniu do sieci, każda próba skorzystania z internetu skutkuje przeniesieniem na stronę Aero2. Tam należy wprowadzić kod captcha, co umożlwia surfowanie przez  kolejne 60 minut.

Jak wyjaśnia operator zabezpieczenie ma utrudnić życie osobom, które wykorzystywały bezpłatny dostęp do Internetu do pobierania dużych ilości danych, najczęściej za pomocą sieci P2P, tym samym blokując dostęp do internetu innym użytkownikom.