Urząd Dozoru Technicznego (UDT) ogłosił przetarg otwarty na wybór firm, która będzie świadczyła na jego rzecz, przez najbliższe trzy lata, usługi telefonii komórkowej. Wartość kontraktu, szacowana na podstawie wadium (wynosi 63 tys.) może wynieść blisko 2 mln zł. Oferty można składać do 27 lipca.

W ramach umowy wykonawca dostarczy klientowi telefony (w czterech kategoriach) wraz z niezbędnymi akcesoriami. Aparaty mają być pozbawione kart SIM.

Przez cały okres obowiązywania umowy UDT otrzyma 1,4 tys. aparatów. Ponadto operator będzie świadczył na rzecz klienta usługi wsparcia technicznego typu helpdesk. Płatność za wykonane usługi regulowana będzie na podstawie comiesięcznych faktur.