– Koniec roku dla ATM, jest bardzo udany jeśli chodzi o pozyskiwanie nowych klientów na usługi transmisji danych i świadczenie usług kolokacji w data center – podała firma.

ATM podpisał w ostatnich miesiącach kontrakty na łączną kwotę ponad 13,5 mln zł. Na ich podstawie dostarczy klientom (jednym z nich jest firma „o zasięgu globalnym”) dedykowane serwerownie o łącznej powierzchni blisko 450 m kw. – Ostatni kwartał możemy zaliczyć do bardzo udanych. Udało nam się sprzedać ponad 30 proc. powierzchni kolokacyjnej w oddanym miesiąc wcześniej budynku F3 będącym częścią Centrum Danych ATMAN – komentuje Maciej Krzyżanowski, wiceprezes ATM.

Usługi telekomunikacyjne, to jeden z dwóch (oprócz usług integratorskich) filarów działalności ATM. Firma pracuje obecnie na podziałem na dwa osobne przedsiębiorstwa o różnych profilach działalności. Podział na ATM (telekomunikacyjny) i ATM SI (integratorski) zostanie dokonany w I półroczu 2012 r.

– Nasza działalność telekomunikacyjna zapewnia powtarzalne przychody i zyski. Nowe umowy istotnie powiększą naszą dotychczasową bazę przychodów w przyszłych okresach. To pozwala oczekiwać, że także 2012 r. w tym obszarze będzie należał do bardzo udanych — uważa Roman Szwed, prezes ATM. Po dziewięciu miesiącach giełdowa spółka zanotowała w tym segmencie 102,6 mln zł przychodów, 12,8 mln zł zysku operacyjnego i 27,3 mln zł zysku EBITDA.