Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, spółka powołana do budowy sieci regionalnej w woj. wielkopolskim ogłosiła przetarg ograniczony na usługi inżyniera kontraktu dla projektu: „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej”. Oferty można składać do 2 kwietnia tego roku.

Usługi inżyniera kontraktu obejmować będą m.in.: opracowanie metodyki zarządzania realizacją projektu, nadzór nad wykonaniem przez wykonawcę robót budowlanych prowadzonych w ramach projektu, uzyskanie zgód i decyzji koniecznych dla realizacji robót budowlanych, itp.

Szacunkowa wartość kontraktu to blisko 5,6 mln zł netto. Do złożenia oferty WSS zaprosi maksymalnie 5 wykonawców. Zaproszeni wykonawcy zobowiązani będą zabezpieczyć ofertę wadium w wysokość 140 tys. zł.

Sieć regionalna, która zostanie wybudowana w Wielkopolsce, będzie miała ponad 4 tys. kilometrów długości. Powstanie 31 węzłów szkieletowych (jeden w powiecie) oraz 576 węzłów dystrybucyjnych (co najmniej jeden w gminie). W końcu 2010 roku województwo wielkopolskie wybrało prywatnych partnerów inwestycji – poznańską firmę telekomunikacyjną Inea i pilską spółkę Asta Net, które objęły ok. 90 proc. akcji spółki WSS za ok. 60 mln zł.

Inwestycja jest prowadzona w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Całkowity koszty projektu przekroczy 410 mln zł, z czego 283,6 mln to wartość unijnego dofinansowania.