Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłosiła listę projektów rekomendowanych do realizajci działania 8.3 POIG (walka z wykluczeniem cyfrowym) na podstawie wyników drugiego konkursu, który odbywał się w sierpniu-wrześniu 2012 roku.

Na liście znajduje się 57 projektów o łacznej wartości 92,1 mln zł.

WWPE zastrzega, że lista projektów rekomendowanych  nie stanowi potwierdzenia przyznania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ostatecznym potwierdzeniem przyznania dofinansowania  projektów będzie zatwierdzenie listy rankingowej przez instytucję zarządzającą, o czym beneficjenci poinformowani zostaną osobnym pismem.

Żródło: WWPE