Trwają zakulisowe negocjacje w sprawie trybu wdrożenia hurtowych stawek mobilnych (MTR) wynikających z ostatnich decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wedle naszych informacji na razie praktyczna zgoda jest tylko na pierwszą stawkę 8,26 gr za minutę, jaka ma obowiązywać od stycznia przyszłego roku.

W ubiegłym tygodniu oficjalnie o swoich zamiarach poinformowało P4, operator sieci Play, rzecznik niskich MTR, który deklaruje chęć aneksowania od razu styczniowej stawki 8,26 gr i lipcowej 4,29 gr. Polkomtel oficjalnie zadeklarował chęć wdrożenia stawki styczniowej, ale skądinąd wiadomo, że o niższej stawce lipcowej nie chce na razie rozmawiać.

PTK Centertel i Polska Telefonia Cyfrowa nie odpowiedziały nam dzisiaj na pytanie o swoje stanowisko w sprawie, ale z nieoficjalnych informacji, jakie do nas docierają wynika, że jest takie samo, jak Polkomtela. UKE nalega na operatorów, aby jak najszybciej wdrożyli aneksami styczniową stawkę 8,26 gr.

Przedstawiciele operatorów zwracają uwagę, że chociaż ambicją UKE jest wdrożenie decyzji o stawkach jak najszybciej, to realnie rynek ma na to czas do połowy lutego 2013 r. kiedy wystawione zostaną pierwsze faktury uwzględniające – być może – obniżone stawki.