Rozporządzenie „światłowodowe” czeka na notyfikację

Monstrualne prawo. Tak o ostatecznym kształcie przepisów przygotowanych przez rząd, mających przyspieszyć rozwój sieci szerokopasmowego internetu, mówią dziś operatorzy. Przepisy te czekają na akceptację Komisji Europejskiej. MAC spodziewa się jej pod koniec października.

Publikacja: 13.09.2012 18:30

Rozporządzenie „światłowodowe” czeka na notyfikację

Foto: ROL

–  Projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 7  maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Aktualny etap prac to uzyskanie akceptacji Komisji Europejskiej dla zaprojektowanych zmian przepisów technicznych. Odpowiedź Komisji spodziewana jest do 25 października br. – informuje rpkom.pl  Małgorzata Olszewska, wiceminister ds. łączności w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.

Przygotowane przepisy zakładają, że każdy nowy wielorodzinny budynek mieszkalny, już na etapie budowy wyposażany będzie w wewnętrzną infrastrukturę pozwalającą na korzystanie z cyfrowych usług: telewizji, telefonii, ale przede wszystkim szerokopasmowego dostępu do internetu.

Przedstawiciele MAiC w uproszczeniu mówią o tej infrastrukturze „światłowodowa”, ale rozporządzenie traktuje zarówno o miedzianym kablu, czyli rozwiązaniu stosowanym od dawna przez operatorów stacjonarnych i małych dostawców ethernetowych, jak i o technologii sieci telewizji kablowej, cyfrowej telewizji naziemnej, czy satelitarnej.

To efekt dyskusji branżowej, jakiej poddano projekt przepisów. Wyszedł on spod pióra obecnej prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Magdaleny Gaj i w konsultacjach środowiskowych został rozszerzony.  Z opinii, jakie poszczególni przedstawiciele branży nadesłali w trakcie konsultacji wynika, że zdania operatorów na temat rządowego rozwiązania były od początku podzielone.  W skrócie: nikt nie chciał stracić, nikt nie chciał być dyskryminowany.

– Rozporządzenie miało bujną historię – przyznaje Jakub Woźny, radca prawny w Polskiej Izbie Komunikacji Elektronicznej, reprezentującej sieci kablowe. Środowisko protestowało, gdy okazało się, że w pierwotnej wersji projektu inwestor w budynku miałby zadbać po pierwsze o kanały teletechniczne (na tych wszystkim zależało), a po drugie o obecność światłowodów. Lista okazała się za krótka. Po batalii o „neutralność” dziś inwestor zadbać musi o to, aby nie dyskryminować żadnej technologii.  Efekt?  – Powstało  monstrualne, nietypowe rozwiązanie – komentuje Woźny.

Zdradza on, że sprawą neutralności rozporządzenia zainteresowała się Komisja Europejska i to najprawdopodobniej po spotkaniach jej przedstawicieli z polskimi urzędnikami prawo zostało poszerzone o technologię sieci kablówych.

Interpretuje on to, co dosłownie z rozporządzenia nie wynika: w budynkach muszą być dostępne wszystkie technologie jednocześnie, tak, aby abonent miał możliwość wyboru. Takie podejście spowoduje, że część infrastruktury postawionej w danej lokalizacji nie będzie efektywnie wykorzystywana, co zresztą podnosił w trakcie konsultacji np. Cyfrowy Polsat.

Teraz ten problem wydaje się jednak być głównie problemem deweloperów, czy potem kolejnych właścicieli budynków. Autorzy projektu przekonują przy tym, że istnieją różne modele biznesowe, które właściciele infrastruktury mogą wykorzystać.

Operatorzy tacy jak Netia są zwolennikami przepisów, choć uważają, że ze względu na sytuację rynku deweloperskiego, czyli tempo powstawania nowych budynków mieszkalnych w Polsce (w 2011 r. według GUS oddano do użytku nieco ponad 130 tys. mieszkań), rewolucji nie przyniosą.  – To krok w dobrym kierunku  – mówi Karol Wieczorek z biura prasowego Netii.

W uzasadnieniu do rozporządzenia znaleźć można szacunki nakładów na instalację spełniającą wymogi  nowego prawa w przeliczeniu na w mieszkanie. Autorzy przepisu przekonują, że wydatki nie będą znaczące: średnio mają podnieść koszt mieszkania o 1,85 tys. zł (dla mieszkań oddanych w 2011 r. oznaczałoby to dodatkowe 240 mln zł). Największy udział w tej kwocie ma koszt infrastruktury FTTH oszacowano na 650-750 zł na lokal.

Legislacyjna droga rozporządzenia

Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G
Telekomunikacja
Nowy lider wyścigu internetowych grup w Polsce. Przełomowy moment dla Polsatu