GUS: w 2018 roku z internetu korzysta ponad 84 proc. gospodarstw domowych

Publikacja: 23.10.2018 08:42

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badań przeprowadzonych w kwietniu 2018 roku na temat zakresu i sposobu korzystania z Internetu, komputerów i narzędzi ICT w Polsce przez gospodarstwa domowe i firmy. W informacji sygnalnej GUS, zatytułowanej „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r.” widać stopniowy wzrost wykorzystania powyższych narzędzi komunikacji, ale też i rosnącą niechęć wobec internetu, którą tłumaczy się brak usługi. Po raz pierwszy w badaniu pytano np. o wykorzystanie komputerów, czy smartfonów w pracy. Mieszkańcy wsi – co raczej nie jest zaskoczeniem – korzystają z nich w pracy dużo rzadziej niż osoby zamieszkujące miasta.

Grono osób korzystających w Polsce z dostępu do Internetu wzrosła rok do roku o 1,6 pkt proc. i obejmuje 77,5 proc. badanych (84,2 proc. gospodarstw domowych z dzieckiem), a odsetek przedsiębiorstw posiadających usługę dostępu do szerokopasmowego Internetu wyniosła 95 proc., z czego szerokopasmowe łącze stało miało 87 proc. firm, a Internetu mobilnego używało 67,6 proc. badanych.

Nieco urósł odsetek przedsiębiorstw w Polsce używających rozwiązań chmury obliczeniowej (do 11,5 proc. wobec 10 proc. rok temu).  Spośród usług oferowanych w chmurze obliczeniowej najczęściej kupowano te, które związane były z udostępnianiem poczty e-mail (7,7 proc. przedsiębiorstw). Większość firm korzystała z usług w chmurze za pomocą serwerów współdzielonych (77,1 proc. korzystających z chmury) lub serwerów dedykowanych (odpowiednio 44,1 proc.).

W 2017 r. odsetek firm składających zamówienia przez Internet wyniósł 33,6 proc.. Zdecydowana większość przedsiębiorstw wykorzystywała w tym celu stronę internetową lub aplikacje mobilne (33,0 proc. proc.), natomiast w mniejszym stopniu – wiadomości typu EDI (elektroniczna wymiana danych między różnymi systemami komputerowymi, 6,2 proc.). W 2017 r. zamówienia na produkty drogą elektroniczną otrzymywało 12,1 proc. przedsiębiorstw, przy czym 9,4 proc. dokonywało sprzedaży poprzez własną stronę internetową lub aplikację mobilną, natomiast 6,4 proc. – za pośrednictwem zewnętrznych internetowych platform handlowych.

Z badań GUS wynika, że w  2017 r. prawie dwie trzecie przedsiębiorstw obsługiwało procedury administracyjne  wyłącznie drogą elektroniczną, bez dokumentów papierowych. Korzystanie z e-administracji  samodzielnie deklarowało 71,3 proc. przedsiębiorstw, a za pośrednictwem innego podmiotu (np. biura rachunkowego) – 46,0 proc..

Firmy coraz częściej korzystają też z mediów społecznościowych: najczęściej w celach marketingowych lub do współpracy z partnerami biznesowymi. W tym roku zadeklarowało używanie SM nieco 30,3 proc. podmiotów gospodarczych, o niecałe 3 pkt proc. więcej niż rok temu. Największym wzięciem ta forma komunikacji cieszy się wśród największych firm (zatrudniających 250 osób i więcej): wśród nich odsetek używających SM to ponad 60 proc.

W 2018 r. przynajmniej jeden komputer w domu posiadało 82,7 proc. gospodarstw domowych  z co najmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata. Wskaźnik ten z roku na rok systematycznie  wzrasta i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się on o 0,9 p. proc., a z 2015 r.  – o 4,8 p. proc.

W 2018 r. dostęp do Internetu posiadało 84,2 proc. gospodarstw domowych. Odsetek ten był wyższy o 2,3 p. proc. niż w roku poprzednim, a o 8,4 p. proc. w stosunku do 2015 r. Z Internetu szerokopasmowego korzystało zaś nadal niecałe 80 proc. gospodarstw domowych, choć ich odsetek urósł o 1,7 pkt proc. do 79,3 proc..

Dostęp do Internetu częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich. Uwzględniając klasę miejsca zamieszkania, odsetek gospodarstw z Internetem większy był w miastach niż na obszarach wiejskich.

Ankietowani pytani o powody niekorzystania z Internetu ciągle najczęściej wskazują na brak potrzeby (65,7 proc.), a potem – niewystarczające umiejętności (51,3 proc.), ale odsetek takich wskazań jest w tym roku niższy niż w badaniu z 2017 r.. Za to w perspektywie kilku lat tego typu odpowiedzi są częstsze.

Natomiast regularnie z roku na rok rośnie odsetek odpowiedzi wyjaśniających ten stan rzeczy niechęcią do sieci. O ile w 2015 roku czuło ją 7,9 proc. osób nie korzystających z Internetu, o tyle w tegorocznym badaniu 11,7 proc..

Mieszkańcy Polski coraz bardziej przekonują się do elektronicznych narzędzi państwowej administracji. O ile w 2017 r. korzystanie z nich deklarowało 30,8 proc. badanych, w 2018 r. – 35,5 proc..

Tegoroczny kwestionariusz GUS rozszerzył o dodatkowe elementy. Jeden z nich dotyczył wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w pracy. Urząd pytał badanych o wykorzystanie na potrzeby zawodowe takich urządzeń, jak komputery, czy smartfony. W 2018 r. z dowolnego sprzętu ICT w pracy korzystało 59,0 proc. aktywnych zawodowo, z czego w dużych miastach 69,2 proc., a na wsi 41,2 proc..

Najmniej zaawansowane pod tym względem są makroregiony północno-zachodni, wschodni i centralny (bez województwa mazowieckiego), w których na wsi przy pracy używa smartfonu, czy laptopa odpowiednio: 33,5 proc., 35,1 proc. oraz 33 proc. badanych.

Badaniem Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych objęte były gospodarstwa domowe z przynajmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata w wylosowanych mieszkaniach oraz osoby w wieku 16-74 lata wchodzące w skład  badanych gospodarstw domowych. Dane prezentowane w układzie „ostatnich 12 miesięcy” dotyczą 12 miesięcy poprzedzających badanie, czyli I kwartału roku badania i ostatnich trzech kwartałów poprzedniego roku.

– wsp. ziu

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badań przeprowadzonych w kwietniu 2018 roku na temat zakresu i sposobu korzystania z Internetu, komputerów i narzędzi ICT w Polsce przez gospodarstwa domowe i firmy. W informacji sygnalnej GUS, zatytułowanej „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r.” widać stopniowy wzrost wykorzystania powyższych narzędzi komunikacji, ale też i rosnącą niechęć wobec internetu, którą tłumaczy się brak usługi. Po raz pierwszy w badaniu pytano np. o wykorzystanie komputerów, czy smartfonów w pracy. Mieszkańcy wsi – co raczej nie jest zaskoczeniem – korzystają z nich w pracy dużo rzadziej niż osoby zamieszkujące miasta.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży