GUS: w 2018 roku z internetu korzysta ponad 84 proc. gospodarstw domowych

Publikacja: 23.10.2018 08:42

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badań przeprowadzonych w kwietniu 2018 roku na temat zakresu i sposobu korzystania z Internetu, komputerów i narzędzi ICT w Polsce przez gospodarstwa domowe i firmy. W informacji sygnalnej GUS, zatytułowanej „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r.” widać stopniowy wzrost wykorzystania powyższych narzędzi komunikacji, ale też i rosnącą niechęć wobec internetu, którą tłumaczy się brak usługi. Po raz pierwszy w badaniu pytano np. o wykorzystanie komputerów, czy smartfonów w pracy. Mieszkańcy wsi – co raczej nie jest zaskoczeniem – korzystają z nich w pracy dużo rzadziej niż osoby zamieszkujące miasta.

Grono osób korzystających w Polsce z dostępu do Internetu wzrosła rok do roku o 1,6 pkt proc. i obejmuje 77,5 proc. badanych (84,2 proc. gospodarstw domowych z dzieckiem), a odsetek przedsiębiorstw posiadających usługę dostępu do szerokopasmowego Internetu wyniosła 95 proc., z czego szerokopasmowe łącze stało miało 87 proc. firm, a Internetu mobilnego używało 67,6 proc. badanych.

Nieco urósł odsetek przedsiębiorstw w Polsce używających rozwiązań chmury obliczeniowej (do 11,5 proc. wobec 10 proc. rok temu).  Spośród usług oferowanych w chmurze obliczeniowej najczęściej kupowano te, które związane były z udostępnianiem poczty e-mail (7,7 proc. przedsiębiorstw). Większość firm korzystała z usług w chmurze za pomocą serwerów współdzielonych (77,1 proc. korzystających z chmury) lub serwerów dedykowanych (odpowiednio 44,1 proc.).

W 2017 r. odsetek firm składających zamówienia przez Internet wyniósł 33,6 proc.. Zdecydowana większość przedsiębiorstw wykorzystywała w tym celu stronę internetową lub aplikacje mobilne (33,0 proc. proc.), natomiast w mniejszym stopniu – wiadomości typu EDI (elektroniczna wymiana danych między różnymi systemami komputerowymi, 6,2 proc.). W 2017 r. zamówienia na produkty drogą elektroniczną otrzymywało 12,1 proc. przedsiębiorstw, przy czym 9,4 proc. dokonywało sprzedaży poprzez własną stronę internetową lub aplikację mobilną, natomiast 6,4 proc. – za pośrednictwem zewnętrznych internetowych platform handlowych.

Z badań GUS wynika, że w  2017 r. prawie dwie trzecie przedsiębiorstw obsługiwało procedury administracyjne  wyłącznie drogą elektroniczną, bez dokumentów papierowych. Korzystanie z e-administracji  samodzielnie deklarowało 71,3 proc. przedsiębiorstw, a za pośrednictwem innego podmiotu (np. biura rachunkowego) – 46,0 proc..

Firmy coraz częściej korzystają też z mediów społecznościowych: najczęściej w celach marketingowych lub do współpracy z partnerami biznesowymi. W tym roku zadeklarowało używanie SM nieco 30,3 proc. podmiotów gospodarczych, o niecałe 3 pkt proc. więcej niż rok temu. Największym wzięciem ta forma komunikacji cieszy się wśród największych firm (zatrudniających 250 osób i więcej): wśród nich odsetek używających SM to ponad 60 proc.

W 2018 r. przynajmniej jeden komputer w domu posiadało 82,7 proc. gospodarstw domowych  z co najmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata. Wskaźnik ten z roku na rok systematycznie  wzrasta i w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się on o 0,9 p. proc., a z 2015 r.  – o 4,8 p. proc.

W 2018 r. dostęp do Internetu posiadało 84,2 proc. gospodarstw domowych. Odsetek ten był wyższy o 2,3 p. proc. niż w roku poprzednim, a o 8,4 p. proc. w stosunku do 2015 r. Z Internetu szerokopasmowego korzystało zaś nadal niecałe 80 proc. gospodarstw domowych, choć ich odsetek urósł o 1,7 pkt proc. do 79,3 proc..

Dostęp do Internetu częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich. Uwzględniając klasę miejsca zamieszkania, odsetek gospodarstw z Internetem większy był w miastach niż na obszarach wiejskich.

Ankietowani pytani o powody niekorzystania z Internetu ciągle najczęściej wskazują na brak potrzeby (65,7 proc.), a potem – niewystarczające umiejętności (51,3 proc.), ale odsetek takich wskazań jest w tym roku niższy niż w badaniu z 2017 r.. Za to w perspektywie kilku lat tego typu odpowiedzi są częstsze.

Natomiast regularnie z roku na rok rośnie odsetek odpowiedzi wyjaśniających ten stan rzeczy niechęcią do sieci. O ile w 2015 roku czuło ją 7,9 proc. osób nie korzystających z Internetu, o tyle w tegorocznym badaniu 11,7 proc..

Mieszkańcy Polski coraz bardziej przekonują się do elektronicznych narzędzi państwowej administracji. O ile w 2017 r. korzystanie z nich deklarowało 30,8 proc. badanych, w 2018 r. – 35,5 proc..

Tegoroczny kwestionariusz GUS rozszerzył o dodatkowe elementy. Jeden z nich dotyczył wykorzystania narzędzi teleinformatycznych w pracy. Urząd pytał badanych o wykorzystanie na potrzeby zawodowe takich urządzeń, jak komputery, czy smartfony. W 2018 r. z dowolnego sprzętu ICT w pracy korzystało 59,0 proc. aktywnych zawodowo, z czego w dużych miastach 69,2 proc., a na wsi 41,2 proc..

Najmniej zaawansowane pod tym względem są makroregiony północno-zachodni, wschodni i centralny (bez województwa mazowieckiego), w których na wsi przy pracy używa smartfonu, czy laptopa odpowiednio: 33,5 proc., 35,1 proc. oraz 33 proc. badanych.

Badaniem Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych objęte były gospodarstwa domowe z przynajmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata w wylosowanych mieszkaniach oraz osoby w wieku 16-74 lata wchodzące w skład  badanych gospodarstw domowych. Dane prezentowane w układzie „ostatnich 12 miesięcy” dotyczą 12 miesięcy poprzedzających badanie, czyli I kwartału roku badania i ostatnich trzech kwartałów poprzedniego roku.

– wsp. ziu

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badań przeprowadzonych w kwietniu 2018 roku na temat zakresu i sposobu korzystania z Internetu, komputerów i narzędzi ICT w Polsce przez gospodarstwa domowe i firmy. W informacji sygnalnej GUS, zatytułowanej „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2018 r.” widać stopniowy wzrost wykorzystania powyższych narzędzi komunikacji, ale też i rosnącą niechęć wobec internetu, którą tłumaczy się brak usługi. Po raz pierwszy w badaniu pytano np. o wykorzystanie komputerów, czy smartfonów w pracy. Mieszkańcy wsi – co raczej nie jest zaskoczeniem – korzystają z nich w pracy dużo rzadziej niż osoby zamieszkujące miasta.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Telekomunikacja
Amazon wprowadza darmowy abonament telefoniczny. Cios w operatorów komórek