Exatel poinformował, że zakończył budowę łączy telekomunikacyjnych o wysokich przepustowościach w ramach realizowanego przez ATM rządowego projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej (OST 112) dla obsługi numeru alarmowego 112. Zgodnie z umową, Exatel świadczy przede wszystkim usługi transmisji danych na potrzeby tej sieci, jak również dzierżawy włókien światłowodowych.

Exatel dostarczył łącza do komend policji w Warszawie, w miastach wojewódzkich oraz w byłych miastach wojewódzkich.

Kontrakt miedzy Exatelem i ATM, które firmy zawarły w zeszłym roku na trzy lata opiewa na kwotę blisko 71,8 mld zł netto. Płatności mają charakter opłat instalacyjnych i abonamentowych. Realizacja projektu wymagała jednak po stronie operatora również inwestycji – Exatel nie chce podac ich wysokosci – w rozbudowę urządzeń teletransmisyjnych oraz budowę nowych dowiązań optycznych.

– Jest to jeden z kilku największych projektów w historii działalności spółki – mówi Aneta Kępczyńska-Lange, rzecznik prasowy Exatela.