Narodowy Bank Polski wybrał Netię na wykonawcę wirtualnej sieci prywatnej IP VPN w technologii MPLS w piętnastu oddziałach okręgowych i centrali NBP w Warszawie i Zalesiu Górnym. Netia zobowiązała się zapewnić oddziałom przepustowość węzłów w wysokości 6Mb/s (15 instalacji), a obiektom centrali NBP – 75 Mb/s (2 instalacje). Będzie świadczyć usługi bankowi przez trzy lata od podpisania „Protokołu końcowego odbioru prac”. Całkowita wartość końcowa zamówienia to 1,3 mln zł, choć początkowo wynosiła
8,21 mln zł (bez VAT).