Wehikuły inwestycyjne wspomogłyby budowę NGA w Europie

Publikacja: 26.06.2013 12:09

To jedna z konkluzji, jaka przedstawiła organizacja FTTH Council w odpowiedzi na ogłoszone przez Komisję Europejską konsultacje dokumentu Long Term Financing of the European Economy, którego celem jest m.in. zbadania możliwości pozyskania finansowania budowy nowoczesnych sieci telekomuniakcyjnych na komercyjnym rynku kapitałowym.

FTTH Council zwraca uwagę, że trapiony licznymi przypadłościami europejski rynek telekomunikacyjny nie leży wysoko w priorytetach firm inwestycyjnych. Traktowana niegdyś jako stabilna, defensywna europejska branża telekomunikacja traci ten walor, m.in. poprzez powszechne obcinanie wysokości dywidendy.

Organizacja twierdzi, że rola długu bankowego będzie malała w zapewnieniu długoterminowego finansowania inwestycyjnego, natomiast w sprzyjających warunkach może rosnąć rola funduszy inwestycyjnych. Na niektórych etapach projektów infrastruktralnych akcesem moga być zainteresowane także podmioty o krótszej perspektywie finansowej (5-7 lat).

Platformą do zbierania kapitału, zapewnienia mu możliwie maksymalnie wysokiej stopy zwrotu i możliwie niskiego ryzyka, zweryfikowanych modeli biznesowych i eksperckiej wiedzy, mogłyby być regionalne (krajowe) instytucje inwestycyjne współpracujące z komercyjnym rynkiem kapitałowym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, bankami krajowymi itp.

Zdaniem FTTH przyciągnięcie prywatnego kapitału do projektów infrastrukturalnych może wymagać gwarancji rządowych dla finansowania lub gwarantowanych limitów zakupów infrastruktury od jej końcowych użytkowników-operatorów.

To jedna z konkluzji, jaka przedstawiła organizacja FTTH Council w odpowiedzi na ogłoszone przez Komisję Europejską konsultacje dokumentu Long Term Financing of the European Economy, którego celem jest m.in. zbadania możliwości pozyskania finansowania budowy nowoczesnych sieci telekomuniakcyjnych na komercyjnym rynku kapitałowym.

FTTH Council zwraca uwagę, że trapiony licznymi przypadłościami europejski rynek telekomunikacyjny nie leży wysoko w priorytetach firm inwestycyjnych. Traktowana niegdyś jako stabilna, defensywna europejska branża telekomunikacja traci ten walor, m.in. poprzez powszechne obcinanie wysokości dywidendy.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości