Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji podczas wizyty roboczej w Londynie i spotkania z Edem Vaizeyem ministrem kultury, komunikacji i sektorów kreatywnych Wielkiej Brytanii wyraził poparcie dla budowy wspólnego europejskiego rynku telekomunikacyjnego.

Podkreślił on, że polski rząd uważa dokończenie budowy wspólnego europejskiego rynku telekomunikacyjnego za warunek powodzenia ekonomicznego całej Unii. Zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i społecznym.

Ministrowie Boni i Vaizey omawiali także propozycje zmierzające do zniesienia roamingu. Nie jest to zdaniem Polski inicjatywa wymierzona w rynek operatorów, ma natomiast potencjał ożywienia rynku usług telekomunikacyjnych dzięki zwiększonemu i ułatwionemu dostępowi.