W tym roku ma zostać ukończona budowa infrastruktury dla szerokopasmowego internetu w województwach lubuskim, pomorskim i wielkopolskim. Natomiast w 2015 r. chcemy skończyć kolejne projekty, tak aby infrastrukturą szerokopasmowego internetu były objęte wszystkie województwa  – mówił posłom w Sejmie  Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji  na posiedzeniu sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.  W ten sposób w zasięgu szerokopasmowego internetu  (30 Mb/s) znajdzie się 25 mln obywateli. Dziś to 16,9 mln.

Minister Trzaskowski mówił też o zadaniach swego resortu na ten rok.  Jednym z nich będzie usprawnieniu działania i przekształcenie Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), tak by była miejscem, gdzie obywatel znajdzie informacje i dostęp do wszystkich dostępnych  e-usług. Powinna działać stabilnie i stać się wygodna dla użytkowników. Resort chce takzę doprowadzić do tego, by jak najwięcej e-usług było spiętych jednym loginem i hasłem– czyli profilem zaufanym (to darmowy podpis elektroniczny do kontaktów z administracją). MAiC za zadanie stawie też sobie usunięcie barier prawnych utrudniających rozwój i upowszechnianie e-usług.

Szef MAiC  mówił też posłom o planowanych narzędziach wspierania dostępu do danych publicznych: uruchomione zostanie Centralne Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP), w którym pojawią się – na początek – zasoby z 11 instytucji centralnych. Rozwijany będzie Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP). Kolejnym istotnym zadaniem będzie usuwanie barier związanych z niepełnosprawnością. Obywatele niesłyszący, niewidzący czy z niesprawnością ruchową, mogą z powodzeniem korzystać z informacji w sieci – wystarczy, by ci, którzy przygotowują serwisy internetowe, wiedzieli, jak je poprawnie przygotować.