Hyperion poinformował, że Małopolska Sieć Szerokopasmowa (spółka zależna Hyperiona) zawarła umowę ramową z Telekomunikacją Polską  o dostęp do kanalizacji kablowej, z której chce korzystać budując sieć regionalną w Małopolsce.

Jak podkreśla Hyperion oznacza to de facto, że projekt Małopolska Sieć Szerokopasmowa dofinansowany ze środków publicznych kwotą 64 mln zł przystąpił do fazy wykonawczej.

W zeszłym tygodniu Hyperion poinformował o rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie sieci MSS – tarnowska spółka  MGGP wykona pasywną infrastrukturę sieci szerokopasmowej, a Comp odpowiedzialny będzie za dostawę sprzętu aktywnego wraz z montażem dla budownej sieci.

Realizacja całości projektu MSS powinna zostać zakończona w terminie do końca września 2015 roku. Projekt przewiduje wybudowanie i pozyskanie na terenie województwa małopolskiego sieci światłowodowej o łącznej długości ok. 3 tys. km oraz 19 węzłów dostępowych i 245 węzłów dystrybucyjnych.