Większość zastrzeżeń dotyczy art. 56 i art. 61, które wymagają potwierdzania zmian warunków umowy i cennika w formie pisemnej. PIIT oszacowała, że koszt uzyskania jednego papierowego potwierdzenia to ok. 2 zł. Izba proponuje zastąpienie formy pisemnej elektroniczną.
Jednocześnie PIIT zaproponowała rezygnację z pomysłu konieczności powiadamiania abonentów o wszystkich zmianach w cenniku. Dzisiejsze przepisy obligują operatorów do powiadamiania tylko w przypadku podwyższenia cen usług. Według PIIT konieczność każdorazowego powiadamiania o obniżkach, zwiększy koszty pro konsumenckich działań telekomów.