Pół roku po deklaracjach o kontynuowaniu komórkowego projektu bez udziału [b]CenterNetu[/b] fundacja [b]Lux Veritas[/b] już nie chce samodzielnie prowadzić sieci wRodzinie. Fundacja poinformowała o tym operatora. W tej sytuacji jedynym podmiotem, który może zajmować się telefoniczną siecią ojca Tadeusza Rydzyka, jest CenterNet.

Porozumienie z października zakładało, że CenterNet do końca stycznia przekaże fundacji, lub podmiotowi przez nią wskazanemu „składniki majątku”, które pozwolą poprowadzić projekt wRodzinie.

Jak z kolei poinformował [b]NFI Midas[/b], właściciel CenterNetu, operator powiadomił go, iż jest zobowiązany do zapłacenia Lux Veritas 5 mln zł kary umownej. Płatność ma zakończyć wszelkie roszczenia fundacji względem CenterNetu.