Komenda Główna Policji wybrała ofertę Polskiej Telefonii Cyfrowej w przetargu (miał charakter otwarty) na świadczenie usług transmisji danych GPRS/EDGE/HSDPA do użytkowanych w policji terminali mobilnych.

Wartość dwuletniej umowy wynosi 0,74 mln zł brutto. Tymczasem budżet przygotowany przez zamawiającego miał wartość aż 7,6 mln zł brutto. Oferty konkurentów były znacznie droższe. PTK Centertel żądała prawie 2,3 mln zł brutto, a firma AP-Flyer – aż 5,74 mln zł brutto.

Usługi transmisji danych zostaną uruchomione w trzech transzach nie dłużej niż do 40 dni od daty podpisania umowy. Pierwsza transza liczy 7,31 tys. sztuk kart SIM, druga 7,05 tys. a ostatnia 1,2 tys. sztuk kart SIM