Agora potwierdziła, że zamierza uruchomić własną stację telewizji naziemnej i wystartować z nią w konkursie na zagospodarowanie ósmego multipleksu ogłoszonym właśnie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. – Chcemy umocnić pozycję Agory na rynku telewizyjnym, dlatego weźmiemy udział w postępowaniu koncesyjnym na co najmniej dwa kanały telewizyjne dostępne na MUX-8. A dodatkowo jeszcze w tym roku uruchomimy serwis biznesowo-technologiczny na licencji Business Insider i będziemy dalej zwiększać skalę naszej działalności radiowej – komentuje Bartosz Hojka, prezes Agory.