Urząd Komunikacji Elektronicznej wszczął konsultacje poprzedzające przedłużenie rezerwacji częstotliwości z zakresu 900 MHz wykorzystywanych przez Orange Polska. jednocześnie regulator opublikował projekt decyzji przyznającej Orange Polska prawo dysponowania 2 x 6,8 MHz w tym paśmie do 2029 r.

Zgodnie ze znowelizowanym prawem prezes UKE może bez przetargu przedłużyć rezerwację częstotliwości, wskazując jednocześnie godziwą opłatę, którą musi uiścić operator. Cena ustalana jest w odniesieniu do ceny 1 MHz pasma w danym zakresie podczas ostatniego przetargu i z uwzględnieniem inflacji.

UKE w projekcie decyzji wskazał, że Orange Polska miałby zapłacić za pasmo nieco ponad 358 mln zł.

Orange sygnalizował już publicznie, że spodziewa się o podobnej wysokości.