AUKCJA LTE 2014: Stanowisko Antoniego Mężydło (poseł PO)

Publikacja: 21.03.2014 10:35

Chyba pierwszy w historii (przynajmniej publicznie) w dyskusji o warunkach rozdysponowania częstotliwości radiowych w konsultacjach rozpisanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej bierze udział poseł Sejmu RP.

Swoje stanowisko dot. aukcji częstotliwości 800/2600 MHz złożył w środę w UKE Antonii Mężydło, poseł Platformy Obywatelskiej.

Parlamentarzysta nie odnosi się bezpośrednio do dokumentacji przetargowej, a bardziej  wykorzystuje konsultacje do zaprezentowania opinii nt. możliwości realizacji europejskiej agendy cyfrowej i roli, jaką ma do odegrania przy tej okazji aukcja. Opinię tę kieruje w formie listu do prezes UKE, Magdaleny Gaj.

„Biorąc pod uwagę, iż realizacja EAC odbywa się zgodnie z zasadą neutralności technologicznej nie ma przeszkód, aby cele postawione przed Polską w zakresie zapewnienia dostępu o prędkości co najmniej 30 Mbit/s dla 100 proc. ludności rozwiązać za pośrednictwem technologii LTE. Przy czym, musimy mieć świadomość, iż dla wypełnienia tego wymogu niezbędne jest skorzystanie z technologii LTE Advanced, która przy odpowiedniej agregacji pasma o zakresie minimum 2×20 MHz pozwala osiągnąć prędkości zgodne z minimalnymi wymogami EAC” – pisze m.in. Antonii Mężydło.

Według niego, kluczowym pytaniem, jaki należy sobie postawić w kontekście planowanej aukcji jest pytanie, czy sposób jej przeprowadzenia pozwoli zrealizować powyższe cele.„Niestety odpowiedź na to pytanie jest negatywna i istnieje ogromne ryzyko, iż zaprzepaszczona zostanie szansa na wykorzystanie ostatnich wolnych, a jednocześnie bezwzględnie najlepszych zasobów widma do zrealizowania podstawowych celów polityki infrastrukturalnej Państwa zdefiniowanych w EAC i NPS” – uważa Mężydło.

Poseł przekonuje szefową UKE, że obowiązek budowy wspólnej sieci należy zdefiniować i wymusić jego realizację na operatorach, już w samej dokumentacji aukcyjnej i kształcie aukcji.

Mężydło opowiada się za „zobligowaniem operatorów do wybudowania wspólnej sieci, w której znajdzie się 100 proc. obywateli RP” i uważa, że jedyna szansa jest „teraz i drogą do niej jest właśnie aukcja”.

„Jedna sieć, względnie cztery odrębne sieci pokrywające cztery odrębne obszary RP to także równe warunki konkurencji, brak przewag wynikających z nadmiernych zasobów, czy współpracy obejmującej tylko wybranych partnerów” – uważa Mężydło.

Poseł zwraca też uwagę na kwestię, którą poruszają również Polkomtel i P4, czyli rozbieżność między opinią prezes UKE o możliwości współdzielenia częstotliwości zdobytych w aukcji a treścią wyjaśnień, których UKE udzielił w ostatnim etapie konsultacji. W opinii – i publicznych wypowiedziach Magdalena Gaj optuje za tym, aby operatorzy mogli współdzielić tylko 15 MHz pasma z zakresu 800 MHz. W wyjaśnieniach dokumentacji aukcyjnej można wyczytać przyzwolenie dla współdzielenia większej ilości pasma.

„Wydaje się, iż kwestia ta również powinna być doprecyzowana w finalnej wersji dokumentacji aukcyjnej”.

Chyba pierwszy w historii (przynajmniej publicznie) w dyskusji o warunkach rozdysponowania częstotliwości radiowych w konsultacjach rozpisanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej bierze udział poseł Sejmu RP.

Swoje stanowisko dot. aukcji częstotliwości 800/2600 MHz złożył w środę w UKE Antonii Mężydło, poseł Platformy Obywatelskiej.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej