Trybunał w Wiedniu odrzucił wniosek Telekomunikacji Polskiej [NOWE]

Publikacja: 14.06.2011 10:20

Wiedeński Trybunał Arbitrażowy 10 czerwca br. odrzucił wniosek Telekomunikacji Polskiej o zawieszenie postępowania z wniosku duńskiej firmy DPTG, domagającej się blisko 1,2 mld zł, z tytułu tzw. drugiej fazy rozliczeń między firmami za lata 2004-2009 – podało GN Store Nord, właściciel DPTG.

Jak wynika z komunikatu giełdowego GN Store Nord, TP wnioskowała o zawieszenie tego etapu procesu do czasu, aż rozstrzygnięte zostaną postępowania wszczęte przez nią m.in. w austriackim sądzie gospodarczym. Polski telekom nie zgadza się z wyrokiem i dochodzi tam uchylenia decyzji Trybunału z września ub.r., dotyczącej rozliczeń z DPTG za okres do połowy 2004 r. (tzw. faza I).

We wrześniu ub.r. arbitrzy nakazali TP zapłatę na rzecz DPTG w wysokości blisko 1,6 mld zł.

Korzystna dla Duńczyków decyzja sprawiła, że poszli za ciosem i wystąpili o kolejne 1,2 mld zł. Dziś GN podało, że w trakcie spotkania 10 czerwca ustalono, że w ciągu najbliższych 18-stu miesięcy sprawa będzie dalej badana, a końcowego rozstrzygnięcia dotyczącego drugiej fazy rozliczeń należy spodziewać się w 2013 r.

Stanowisko Telekomunikacji Polskiej

Telekomunikacja Polska przygotowując się do drugiej fazy arbitrażu w Wiedniu złożyła między innymi wniosek o odłożenie w czasie rozpoczęcia procedury do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd powszechny w Austrii pozwu złożonego przez TP o uchylenie wyroku częściowego z 24 sierpnia 2010.

Trybunał Arbitrażowy nie przychylił się do naszego wniosku, jednak wyznaczenie podczas posiedzenia organizacyjnego z dnia 10 czerwca odległych terminów – rozprawa zaplanowana na listopad 2012 – z pewnością jest powiązane z oczekiwaniem na decyzję sądu powszechnego z Wiednia. Tak więc mimo formalnego odrzucenia naszego wniosku, osiągnęliśmy pożądany efekt.

Jest to o tyle ważne, że arbitraż zamierza rozstrzygać w drugiej fazie na zasadach przyjętych w pierwszej fazie arbitrażu. TP w pozwie złożonym do sądu powszechnego w Wiedniu kwestionuje te zasady, zatem równoczesne prowadzenie sprawy przez arbitrów i sąd powszechny w Austrii, mogłoby skutkować wprowadzeniem do obiegu prawnego dwóch sprzecznych decyzji wydanych w oparciu o ten same materiały dowodowe.

Postępowanie dotyczące pozwu złożonego przez TP 2 grudnia 2010 jest w toku. Pierwsza rozprawa odbyła się 30 marca 2011. Sąd dał stronom czas na uzupełnienie niezbędnej dokumentacji do 14 lipca. Kolejna rozprawa jest zaplanowana na wrzesień 2011.

Dodatkowo należy pamiętać, że także sąd powszechny w Polsce jest w trakcie podejmowania decyzji w sprawie ewentualnego nadania klauzuli wykonalności dla decyzji dotyczącej pierwszej fazy sporu. Obecnie strony czekają na wyznaczenie terminu kolejnej rozprawy.

Wiedeński Trybunał Arbitrażowy 10 czerwca br. odrzucił wniosek Telekomunikacji Polskiej o zawieszenie postępowania z wniosku duńskiej firmy DPTG, domagającej się blisko 1,2 mld zł, z tytułu tzw. drugiej fazy rozliczeń między firmami za lata 2004-2009 – podało GN Store Nord, właściciel DPTG.

Jak wynika z komunikatu giełdowego GN Store Nord, TP wnioskowała o zawieszenie tego etapu procesu do czasu, aż rozstrzygnięte zostaną postępowania wszczęte przez nią m.in. w austriackim sądzie gospodarczym. Polski telekom nie zgadza się z wyrokiem i dochodzi tam uchylenia decyzji Trybunału z września ub.r., dotyczącej rozliczeń z DPTG za okres do połowy 2004 r. (tzw. faza I).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?