UKE żąda w [link=http://www.rp.pl/static/rpkom/files/uke_ip_tranzyt.pdf]skardze[/link] [i]stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej z dnia 3 marca 2010r. wydanej w sprawie o nr PL/2009/1019: krajowy rynek hurtowy wymiany ruchu IP (IP tranzyt) oraz w sprawie o nr PL/2009/1020: krajowy rynek hurtowy wymiany ruchu IP (IP peering) z siecią Telekomunikacji Polskiej S.A.[/i]

Przypomnijmy, że Komisja nie zgodziła się na regulację rynku wymiany ruchu IP w Polsce. Zdaniem Komisji na rynku tym funkcjonują mechanizmy konkurencyjne i nie ma podstaw do dzielenia go na rynek tranzytu i peeringu. Konsekwencją projektu UKE byłoby zmuszenie TP do wprowadzenia oficjalnej polityki peeringowej i prawdopodobnie dalsze obniżenie cen wymiany ruchu z operatorem narodowym.

UKE podnosi, że Komisja popełniła błąd, oceniając, że oba te rynki nie są samodzielne, i że produkty jednego z nich mogą zastępować produkty drugiego (substytucyjność). Ponadto zdaniem UKE rynek wymiany ruchu z siecią Telekomunikacji Polskiej jak najbardziej podlega regulacjom, co Komisja negowała. Wreszcie UKE zarzuca, że Komisja popełniła błędy porceduralne (między innymi posługując się wadliwymi tłumaczeniami oficjalnych dokumentów) w notyfikacji projektu decyzji.

Skarga urzędu jest konsekwencją sporu z wiosny bieżącego roku. W międzyczasie UKE sygnalizował już, że jest skłonny odstąpić od regulacji rynku peeringu, jeżeli sytuacja na nim ulegnie zmianie.