Małe i średnie firmy stają się coraz bardziej atrakcyjnym celem dla cyberprzestępców – zarówno bezpośrednim, ale także jako punkt wyjścia dla większych ataków. Eksperci podkreślają, że stawia to przedsiębiorstwa pod ogromną presją, szczególnie jeżeli chodzi o aktualność narzędzi i praktyk dotyczących cyberbezpieczeństwa. Niestety małe firmy dysponują ograniczonym personelem o właściwych kwalifikacjach.

Raport wskazuje, że ponad połowa średnich firm doświadczyła naruszenia bezpieczeństwa (przebadano 1815 przedstawicieli sektora MŚP z 26 krajów). Często działania te miały długotrwale negatywny wpływ finansowy, co skutkowało utratą dochodu, klientów, szans na rozwój biznesu i dodatkowymi kosztami napraw. Analizy wskazują, że małe i średnie firmy notują ok. 5 tys. alertów związanych z cyberbezpieczeństwem dziennie. Najczęściej występujące typy ataków to te kierowane na pracowników firm, np. phishing (79 proc.) oraz zaawansowane trwałe zagrożenia – ataki typu Advanced Persistent Threat (77 proc.), ransomware (77 proc.), czy DDoS (75 proc.).