Brakuje specjalistów i pieniędzy na wdrożenia RODO

Tylko 40 proc. przedsiębiorstw jest gotowych lub szykuje się do nowych obowiązków, które wejdą w życie już w maju.

Publikacja: 23.04.2018 21:00

Brakuje specjalistów i pieniędzy na wdrożenia RODO

Foto: Adobe Stock

Jeszcze przed końcem ubiegłego roku różne instytucje publikowały analizy i badania, z których wynikało, że nawet ponad połowa organizacji, w tym także tych z Polski, nie jest przygotowana na zmiany, jakie niesie ze sobą wejście w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych. W tym czasie media szeroko opisywały wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w kontekście RODO. Mimo to do dzisiaj nie zmieniło się praktycznie nic – obecnie zaledwie 40 proc. firm jest bowiem w pełni przygotowanych do nowych regulacji – wynika z raportu „GDPR Compliance 2018″.

– To zaskakujące, jak wiele firm po dziś dzień nie jest pewnych tego, czy zdołają na czas spełnić nowe wymogi – nie kryje zdziwienia Dierk Schindler, dyrektor ds. prawnych w spółce NetApp.

Pomocne technologie

Tylko miesiąc pozostał do wejścia w życie RODO, wraz z którym nadejdzie istotna zmiana w regulacjach dotyczących gromadzenia i przetwarzania informacji personalnych. Biorąc pod uwagę bilans przygotowań firm do przeorganizowania metod zarządzania personaliami, jedno jest pewne – wiele z nich nie zdąży na czas. Tym bardziej że we wspomnianej grupie 40 proc. organizacji aktywnie dostosowujących środowisko pracy do wymagań RODO w pełni przygotowanych do nowej regulacji jest jedynie 7 proc. Pozostałe 33 proc. przyznaje, że dobrze radzi sobie z wdrażaniem zmian i jest przekonane, że zdąży przed wejściem przepisów w życie (25 maja).

Jak podkreśla Jacek Grzyb z firmy z teamLeaders, dostarczającej rozwiązania kognitywne, pozostałe 60 proc. objęte jest dużym ryzykiem braku przystosowania swoich polityk zarządzania danymi osobowymi na czas. – Problem polega na tym, że w lawinie informacji firmy nie potrafią precyzyjnie zidentyfikować lokalizacji danych personalnych. A jak pokazuje praktyka, zwykle są one niemal wszędzie – na wydrukach maili, w luźnych notatkach, na fakturach, w plikach tekstowych, audio, wideo, arkuszach kalkulacyjnych, w papierowych archiwach – wylicza Jacek Grzyb.

Jego zdaniem rozwiązaniem może być zainwestowanie w pracowników, którzy ręcznie przeszukają firmowe archiwa, albo postawienie na nowoczesne technologie. – Przykładem mogą być rozwiązania kognitywne, które pozwalają na przetworzenie papierowych dokumentów na postać elektroniczną, a następnie detekcję przeskanowanych plików pod kątem mogących się tam znajdować rekordów personalnych, w tym m.in. imion i nazwisk, adresów, maili czy loginów. Z precyzyjnym rozróżnieniem, dzięki rozumieniu kontekstu, danych osobowych i informacji z nimi niezwiązanych, czyli np. kiedy fraza „kwiecień” będzie nazwiskiem, a nie miesiącem – tłumaczy przedstawiciel teamLeaders.

Analitycy EY w raporcie „Global Forensic Data Analytics Survey” informują, że niemal 40 proc. europejskich firm zamierza postawić na pomoc nowoczesnych technologii i wspomóc się implementacją rozwiązań RPA (Robotic Process Automation) oraz sztucznej inteligencji (AI) w walce z czasem pozostałym na przygotowanie nowych wymogów o ochronie danych.

Problem startupów

Badania „GDPR Compliance 2018″ pokazują główne bariery w sprawnym przeprowadzaniu procesów przygotowawczych do RODO. Największą z nich okazał się brak specjalistów zaznajomionych z wytycznymi rozporządzenia oraz metodami wdrażania związanych z nimi zmian (na problem ten zwróciło uwagę 43 proc. ankietowanych). Z kolei 40 proc. respondentów wskazuje na niewystarczający budżet, zaś 31 proc. na brak zrozumienia regulacji RODO.

Największe problemy mają przede wszystkim mniejsze przedsiębiorstwa. Według analiz firmy Mailjet spośród 4 tys. przebadanych startupów aż 91 proc. gromadzi i przetwarza dane swoich klientów. Co ciekawe, aż 2/3 z nich przyznaje, że ich procedury nie są zgodne z treścią rozporządzenia.

Nic dziwnego, że 35 proc. firm na świecie, zbadanych przez NetApp, obawia się, iż wdrożenie RODO może zagrozić ich istnieniu. O tym, że potencjalne kary finansowe za niespełnienie obowiązków, doprowadzi nawet do upadku firmy – mówi 40 proc. ankietowanych z USA, 41 proc. z W. Brytanii oraz 34 proc. z Francji i 26 proc. z Niemiec.

Kolejne 51 proc. respondentów boi się zaś ewentualnej utraty lub uszczerbku na reputacji. – Od dawna wiedzieliśmy o nadejściu RODO i mieliśmy nadzieję, że poziom obaw wyrażanych przez firmy będzie dziś bardzo mały. Okazuje się jednak, że tak nie jest. I to mimo tego, iż rozporządzenie, wymogi zgodności z przepisami o ochronie danych i zagadnienia związane z prywatnością niewątpliwie będą miały wpływ na firmy przetwarzające dane obywateli UE – komentuje Alexander Wallner, wiceprezes firmy NetApp.

Konieczne zmiany

Edyta Wojtas, analityk w spółce BrainSHARE IT, uważa, że sceptyczne podejście do RODO jest pokłosiem wielu lat zaniedbań związanych z bierną postawą przedsiębiorców zarówno wobec technologii, jak i wykorzystywania danych osobowych czy dokonywania jakichkolwiek istotnych transformacji w strukturach własnych firm. – Kiedy przestarzałe systemy informatyczne od dawna nie radzą sobie nawet z podstawowymi zmianami w prawie podatkowym, a firma wciąż hołduje uciążliwej papierologii, trudno o entuzjazm czy gotowość do wdrożenia kolejnego nowego rozwiązania, nawet jeśli związane jest z przestrzeganiem dobrych praktyk. Polski biznes już teraz cierpi w związku z nadrabianiem technologicznych zaległości. Niestety, nie możemy rozwijać technologii i cyfryzować rzeczywistości bez dokonywania zmian w obowiązującym prawie – przekonuje Edyta Wojtas.

RODO wejdzie w życie 25 maja – od tego dnia przedsiębiorstwa, które zbierają dane osobowe rezydentów UE, muszą zgłaszać przypadki naruszenia ochrony danych w ciągu 72 godzin od ich wykrycia. Nieprzestrzeganie tego wymogu grozi karą do 20 mln euro albo 4 proc. przychodów (w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa).

Opinia

Arkadiusz Krawczyk, country manager, McAfee Poland

W związku z wejściem RODO polskie firmy coraz częściej myślą o bezpieczeństwie – wdrażają rozwiązania, które pomagają w spełnieniu wymagań nowych przepisów. Troska powinna dotyczyć też danych w chmurze. Ważne, by dostawca technologii nie tylko spełniał wymagania dyrektywy, ale też zapewniał wsparcie na poziomie wprowadzania i utrzymania zgodności z RODO. Mimo że większość incydentów związanych z bezpieczeństwem ma miejsce w chmurze, coraz więcej firm wybiera te rozwiązania. Korzystanie z nich nie musi oznaczać utraty kontroli nad danymi. Przedsiębiorcy, którzy wdrożą odpowiednie zabezpieczenia, mogą spać spokojnie.

IT
IT
Polska ruszyła w technologiczną pogoń za europejskimi liderami. Wielki potencjał IT
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
IT
Pod Warszawą powstanie gigantyczne centrum danych. Ma karmić sztuczną inteligencję
IT
Deepfake może namieszać przy wyborczych urnach. Porozumienie gigantów w Polsce
IT
Startuje impreza Future Crunch 2024 poświęcona sztucznej inteligencji
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
IT
Powrót „męczennika" na Facebooka? Muzułmanie walczą z zakazem używania tego słowa