Za błędy AI odpowie... No właśnie, kto? Sypią się kary

Coraz więcej przedsiębiorstw myśli o polisie, która uchroni je od odpowiedzialności za szkody wyrządzone na skutek stosowanych przez firmę inteligentnych algorytmów.

Publikacja: 23.08.2022 00:59

W przyszłym miesiącu rozstrzygać będzie się kształt rynku AI w Europie. Nowe regulacje UE mają okreś

W przyszłym miesiącu rozstrzygać będzie się kształt rynku AI w Europie. Nowe regulacje UE mają określać m.in. kwestie odpowiedzialności i zakresu ingerencji sztucznej inteligencji.

Foto: shutterstock

7,5 mln funtów – taką karę ma zapłacić nowojorska spółka Clearview AI za masowe utrwalanie i katalogowanie zdjęć osób z internetu i mediów społecznościowych. Brytyjski regulator uznał, że działania firmy specjalizującej się w technologiach rozpoznawania twarzy są bezprawne. Podobne decyzje zapadły również w Australii czy Grecji, gdzie – w lipcu br. – za działanie sztucznej inteligencji nałożono na Clearview AI aż 20 mln euro kary. Kilka miesięcy wcześniej z kolei węgierski Urząd Ochrony Danych Osobowych obciążył Hungarian SA, jeden z tamtejszych banków, kwotą 700 tys. euro „za naruszenia w obszarze AI”.

Przykładów przekraczania przez algorytmy obowiązujących regulacji w ostatnich latach szybko przybywa. Jednocześnie technologie sztucznej inteligencji rozlewają się w biznesie niezwykle dynamicznie, narażając mniej świadome firmy na odpowiedzialność. Z badań McKinsey wynika, że pod koniec zeszłego roku już 56 proc. firm na świecie korzystało z rozwiązań AI. A to o 6 pkt proc. więcej niż jeszcze rok wcześniej. Analizy wskazują, że najczęściej technologię tego typu angażowano głównie do optymalizacji działań serwisowych (27 proc. przypadków), udoskonalania produktów (22 proc.), a także automatyzacji contact center (22 proc.) czy zapobiegania awariom (18 proc.). Jak podkreślają eksperci, wyraźnie widać na podstawie tych danych, że sztuczna inteligencja wspomaga firmy na wiele sposobów. Zagrożenie jest jednak realne, zwłaszcza w kontekście m.in. ochrony danych osobowych (co pokazują przykłady Clearview AI czy Hungarian SA). Tymczasem, jak wynika z raportu kancelarii Dentons, choć aż 81 proc. respondentów w sektorze biznesowym uznaje ową ochronę za istotną kwestię, to ledwie 55 proc. firm ma politykę ochrony owych danych, a tylko 19 proc. strategię lub mapę drogową dla AI. A to oznacza, że jest ona wdrażana bez odpowiedniego rozważenia ryzyka, właściwych przepisów lub kontroli wewnętrznych niezbędnych do dobrego zarządzania algorytmami.

Czytaj więcej

Terminator przestaje być tworem s-f. To maszyna zdecyduje, czy zabić

Świadomość problemu wśród przedsiębiorców jednak jest, gdyż 80 proc. badanych zgłasza niepewność co do zakresu odpowiedzialności za decyzje i zaniedbania dokonywane przez systemy AI. Ponad połowa ma obawy co do ryzyka dyskryminacji wynikającej z działań takich systemów – czytamy w raporcie Dentons. Anna Szczygieł, współautorka raportu, zauważa, że wykorzystanie sztucznej inteligencji przez biznes wymaga kompleksowego spojrzenia od strony prawnej. – W szczególności z perspektywy prawa autorskiego, ochrony danych, kontraktów na zakup i sprzedaż produktów wykorzystujących AI czy kwestii odpowiedzialności – kontraktowej lub odpowiedzialności ubezpieczyciela – wylicza.

Ekspertów nie dziwi, że ubezpieczyciele, którzy sami także coraz chętniej korzystają z AI w swojej działalności, coraz więcej uwagi poświęcają rozwiązaniom ubezpieczeniowym, które mają zapewnić ochronę ciągle rozwijającej się technologii. – W końcu współczesne samochody mają wiele funkcji autonomicznych. Systemy monitorujące wilgotność, przepływ wody czy też temperaturę w budynkach to także elementy naszej codzienności. Ponadto sami ubezpieczyciele coraz częściej oferują klientom wsparcie w postaci systemów monitorujących i predykcyjnych, pozwalających zminimalizować ryzyko awarii – zauważa Mateusz Bartoszcze, radca prawny z EIB, brokera ubezpieczeniowego.

Jak tłumaczy, mimo że funkcjonują już na rynku umowy ubezpieczenia uwzględniające udział AI w minimalizacji ryzyka, to istnieje jeszcze sporo wątpliwości co do odpowiedzialności za ewentualne szkody – za działanie bądź niezadziałanie konkretnych urządzeń. Czy zatem odpowiedzialny może być właściciel mienia, który kupił i zainstalował narzędzie monitorujące, a może jego twórca? Obowiązuje co prawda reżim odpowiedzialności producenta za produkt, ale co w sytuacji, w której samo urządzenie działa poprawnie? – A oprócz kwestii technicznych musimy też zmierzyć się z problemami etycznymi – zaznacza Bartoszcze. I podkreśla, że najlepszym przykładem są pojazdy autonomiczne. – Jak ma być oceniane ryzyko i co powinien zrobić pojazd w razie zagrożenia? Czy powinien chronić przede wszystkim pasażerów, czy ocenić potencjalne szkody w otoczeniu? Co, jeśli pojedynczy pieszy wyjdzie na jezdnię tuż przed pojazdem, którym podróżuje kilka osób? – zastanawia się prawnik. – W przypadku zdarzeń przemysłowych z kolei, czy ważniejsze jest bezpieczeństwo pracownika, czy minimalizacja szkód w linii produkcyjnej? – kontynuuje rozważania. – To trudne kwestie i nie zazdroszczę dylematów, przed którymi staną prawodawcy i twórcy oprogramowania – dodaje.

Pewne reguły gry ustalić zamierza Bruksela. UE postanowiła skodyfikować problem za pomocą Artificial Inteligence Act (AIA), który m.in. dokonuje podziału systemów. Kryterium jest stopień ryzyka wyrządzenia szkód, ingerencji i zakresu możliwej ingerencji w życie publiczne oraz społeczne. Wyróżniono więc systemy niosące wysokie ryzyko dla zdrowia, bezpieczeństwa oraz praw i wolności osobistych. Jako systemy wysokiego ryzyka zostały określone m.in. systemy znajdujące zastosowanie w służbie zdrowia, pojazdy autonomiczne czy systemy wyborcze. AIA ma być głosowana – wspólnie przez komisje Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych – pod koniec września.

7,5 mln funtów – taką karę ma zapłacić nowojorska spółka Clearview AI za masowe utrwalanie i katalogowanie zdjęć osób z internetu i mediów społecznościowych. Brytyjski regulator uznał, że działania firmy specjalizującej się w technologiach rozpoznawania twarzy są bezprawne. Podobne decyzje zapadły również w Australii czy Grecji, gdzie – w lipcu br. – za działanie sztucznej inteligencji nałożono na Clearview AI aż 20 mln euro kary. Kilka miesięcy wcześniej z kolei węgierski Urząd Ochrony Danych Osobowych obciążył Hungarian SA, jeden z tamtejszych banków, kwotą 700 tys. euro „za naruszenia w obszarze AI”.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Sztuczna Inteligencja
ChatGPT coraz potężniejszy. Najnowsza wersja ma już „oczy” i rozumie sarkazm
Sztuczna Inteligencja
Algorytmy znad Wisły mogą zdziałać cuda
Sztuczna Inteligencja
Sztuczna inteligencja łamie kolejne bariery. To już groźne
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Sztuczna Inteligencja
Wirtualny raper okazał się rasistą. „Nieustanne słowa na N”
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży