Największy producent telefonów komórkowych na świecie wymienia wadliwe ładowarki. Część sprzedanych urządzeń wyposażono w wadliwe obudowy, które mogą odpaść, co stwarza zagrożenie porażenia prądem. Jak zaznaczyła Nokia, urządzenia zostały dostarczone przez zewnętrznego producenta. Wymianą objęte modele ładowarek oznaczone symbolami: AC-3E (sprzedawany tylko w Europie), AC-3U (wyprodukowane między 15 czerwca a 9 sierpnia 2009 r.) oraz AC-4U (data produkcji między 13 kwietnia a 25 października 2009 r.). Dwa ostatnie modele były sprzedawane tylko w Ameryce Płn. Szczegóły na temat akcji wymiany ładowarek można uzyskać na stronie internetowej www.chargerexchange.nokia.com.