Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi podpisało umowę z Orange Polska na dzierżawę kanalizacji teletechnicznej (infrastruktury służącej do układania kabli telekomunikacyjnych, w szczególności zespołu podziemnych rur i studni kablowych).

Wartość umowy, która ma obowiązywać 13 miesięcy, wynosi 1,1 mln zł brutto.

Orange Polska zdobyło kontrakt z pominięciem procedury przetargowej bo, jak wyjaśnia zamawiający, spółka jako jedyna dysponuje infrastrukturą kanalizacji kablowej  pozwalającą na „przeprowadzenia kabli wojskowych w lokalizacjach wymaganych zamówieniem” czyli w Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie oraz Regionach Wsparcia Teleinformatycznego w Olsztynie, Bydgoszczy, Krakowie i Wrocławiu.