Komisja Europejska zaakceptowała wniosek rządu bułgarskiego o przedłużeniu do końca bieżącego roku przydziału częstotliwością 2500-2690 MHz na potrzeby bezpieczeństwa i obronności kraju. Tym samym Komisja zgodziła się, aby Bułgaria na kolejny rok przedłużyła okres w jakim lokalne zasady zagospodarowania widma częstotliwości radiowej nie będą zharmonizowane z unijną decyzją o spekturm radiowym. Zgodnie z tą decyzją zakres 2500-2690 MHz winien być udostępniony „na zasadzie braku wyłączności na potrzeby ziemskich systemów zapewniających usługi łączności elektronicznej”.

W Bułgarii tymczasem zakres jest wykorzystywany na zasadzie wyłączności przez wojsko. Rząd bułgarski argumentuje, że z powodu kryzysu ekonmicznego niemożliwa była w uiegłym roku przebudowa systemów komunikacyjnych związanych z obronnością tak, aby korzystały z innego pasma radiowego. Podobną prolongatę uzyskała dla siebie wcześniej Francja, która udostępni zakres 2500-2690 MHz dopiero w okresie 2012-2014

Częstotliwość 2500-2690 MHz zgodnie z decyzją o spektrum radiowym ma być wykorzystywana w krajach UE na zasadzie neutralności technologicznej. Powszechnie jednak uznawana jest za zakres, na którym będą startowały sieci LTE.

{loadposition artrek}