Rada nadzorcza uzupełniła skład zarządu o Piotra Kubaszewskiego (36 lat). Menedżer ten jest odpowiedzialny za finanse grupy, a od kwietnia 2009 r. (po rocznej przerwie) ponownie pełni funkcję wiceprezesa spółki zależnej – PBT Hawe. Obecnie Kubaszewski jest jedną z dwóch osób wchodzących w skład zarządu Hawe. Prezesem firmy jest nadal Robert Kwiatkowski.

Kubaszewski pracował w latach 2001-2004 dla Inkasso Reform, gdzie był dyrektorem ds. obrotu wierzytelnościami. W latach 2004-2006 kierował firmą Virtus Finanse. Następnie przez dwa lata pracował dla PBT hawe jako członek zarządu ds. finansowych. W 2008 roku miał przerwę we współpracy z Hawe i zarządzał spółką Dan-Mark JD oraz Composys Group.