Na ponad pół miliarda złotych oszacowała Polska Telefonia Cyfrowa dodatni bilans P4, operatora sieci Play, z trzema dużymi sieciami komórkowymi z tytułu asymetrycznych stawek rozliczeniowych MTR w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku i w roku przyszłym. Operator sieci Era podał ten szacunek w swoim stanowisku odnośnie jednej z zaplanowanych decyzji regulacyjnych, jakie szykuje Urząd Komunikacji Elektronicznej.

– Naszym zdaniem te szacunki są mocno przesadzone – mówi Marcin Gruszka, rzecznik P4.

PTC, podobnie jak Polkomtel i PTK Centertel, od kilku lat kwestionuje asymetryczne rozliczenia z P4. W swoim stanowisku PTC utrzymuje, że P4 wykorzystuje nadwyżkę rozliczeniową nie na rozbudowę sieci, ale na subsydiowanie usług detalicznych, czym zdobywa coraz większy udział w rynku.

P4 z reguły odpowiada wówczas argumentem o asymetrycznych rozliczeniach trzech dużych sieci komórkowych z operatorami stacjonarnymi od połowy lat 90-tych.Zgodnie z aktualnymi planami UKE asymetria rozliczeniowa na rzecz P4 zakończy się w grudniu 2012 r.