PTK Centertel wygrał przetarg otwarty, organizowany przez Uniwersytet Jagielloński, na świadczenie usług telefonii komórkowej. O kontrakt zabiegało dwóch operatorów. Jego wartość wynosi 1 mln zł brutto, przy czym jest o ok. 20 proc. wyższa niż budżet przygotowany przez zamawiającego. Realizacja umowy będzie trwała 26 miesięcy.

W ramach zamówienia wykonawca będzie świadczył na rzecz klienta usługi telekomunikacyjne w zakresie łączności GSM. Kontrakt obejmuje tez dostawę telefonów i akcesoriów.