Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował opinie w ramach konsultacji przetargu na zasoby radiowe z zakresu 1800 MHz. Do urzędu nadeszły opinie 21 podmiotów (co prawdopodobnie jest jednym z rekordów w historii konsultacji dokumentów UKE).

Swoje opinie przedstawili wszyscy operatorzy działający na polskim rynku mobilnym i reprezentujące ich organizacje. Pojawiło się jedno stanowisko z za granicy: organizacji europejskich operatorów alternatywnych ECTA (jego członkiem jest P4). Swoje stanowisko w ramach obecnie prowadzonej działalności przedstawiła także była prezes UKE Anna Streżyńska, za której kadencji opracowana została pierwsza wersja projektu dokumentacji przetargowej. Z organizacji rzadziej zabierających głos w sprawach rynku telekomunikacyjnego zauważyć można Federację Konsumentów i Business Center Club.

Oddzielną opinię wystosowała każda z pięciu spółek kontrolowana przez Zygmunta Solorza-Żaka: Polkomtel, Aero2, Centernet, Mobyland i Sferia. Wszystkie te spółki utrzymują, że przetarg na częstotliwości radiowe 1800 MHz powinien się odbyć razem z aukcją częstotliwości 800 MHz i 2600 MHz, co w praktyce oznacza, że nie w tym, ale w przyszłym roku.

UKE przygotuje teraz oficjalne podsumowanie konsultacji, po opublikowaniu którego ma 21 dni na przedstawieniu ostatecznych warunków przetargu.