Firma CA Consulting z grupy Comarch zaimplementuje chmurę obliczeniową w Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów.

Kontrakt o wartości blisko 60 mln zł brutto obejmuje dostawę infrastruktury technicznej wraz z oprogramowaniem Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu wraz z jej uruchomieniem w koncepcji chmury obliczeniowej (cloud computing) oraz migrację systemów informatycznych resortu finansów.

Zlecenie, którego czas realizacji wynosi 60 miesięcy, jest kolejnym etapem realizowanego w Ministerstwie Finansów za kwotę 167 mln zł projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.