Chodzi o ustalenie czy nadanie meczu eliminacyjnego reprezentacji Polski z Czarnogórą oraz Mołdawią do Mundialu w 2014 roku wyłącznie w ramach płatnej oferty, złamało zapisy ustawy o radiofonii o telewizji czy też nie. Ustawa głosi, że tej rangi rozgrywki powinny być nadawane na otwartej antenie, ale żaden z największych nadawców (Polsat, TVN i TVP)nie był zainteresowany ofertą pośredniczącej w zakupie licencji na to wydarzenie firmy Sportfive, bo była za droga (TVP wycofała się z rozmów w ostatniej chwili). Nadali ją więc wybrani operatorzy płatnej telewizji w ramach usługi pay-per-view.  – KRRiT uznaje tym samym za kluczowe dokonanie właściwej oceny, czy rzeczywiście przeprowadzenie bezpośredniej transmisji meczy zaoferowano wszystkim nadawcom programów bezpłatnych i ogólnokrajowych oraz czy przedstawione w toku negocjacji warunki nie wskazują, iż zaoferowanie należy uznać za pozorne – podała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w  oświadczeniu.

Piątkowy mecz w ramach pay-per-view można było obejrzeć mając dekoder Cyfrowego Polsatu, wybranych sieci kablowych albo w Internecie –  na platformie Ipla.

Jak dodano w komunikacie, KRRiT zwróci się też do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przeprowadzenie „postępowania wyjaśniającego mającego na celu stwierdzenie, czy ograniczenie dostępu do bezpośredniej transmisji z meczy eliminacyjnych reprezentacji Polski nie stanowi praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów”. – Krajowa Rada nie ma wątpliwości, że intencją ustawodawcy było zapewnienie wszystkim obywatelom powszechnego i nieodpłatnego dostępu do ważnych wydarzeń, o których mowa w ustawie o radiofonii i telewizji, dlatego powyższe działania uznaje za konieczne oraz, w zależności od ich wyników, podejmie dalsze kroki – podano.

Eksperci zaznaczają, że KRRiT może być trudno przyznać komukolwiek z nadawców i operatorów karę w tej sprawie, bo ustawa o radiofonii i telewizji nie przewiduje w ogóle istnienia takiej usługi jak pay-per-view. Z komunikatu wynika, że urząd będzie się ją starał jakoś zaklasyfikować w świetle obecnych przepisów. – KRRiT wykona także szczegółową analizę usług medialnych oferowanych przez tych dostawców, którzy – najczęściej poprzez własne lub należące do tej samej grupy biznesowej platformy dystrybucyjne, przeprowadzili transmisję meczy reprezentacji Polski w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Celem postępowania wyjaśniającego będzie ustalenie charakteru audycji rozpowszechnionych w związku z transmisją meczów, w kontekście przepisów ustawy o radiofonii i telewizji – podała.