Potwierdzają się informacje „Wall Street Journal”: dziś po południu na 2-3 dni do Warszawy przyjedzie zarząd i rada nadzorcza Deutsche Telekom – potwierdziliśmy u osób zbliżonych do T-Mobile Polska.

Według naszych źródeł to, jaki będzie efekt tej wizyty nie jest do końca pewne, ale władze niemieckiej grupy raz na jakiś czas wizytują swoje spółki zależne, a T-Mobile Polska jest drugą pod względem EBITDA firmą w grupie DT w Europie.

Dziś w Berlinie odchodzący prezes Rene Obermann spotka  się z dziennikarzami z Europy Środkowowschodniej, aby mówić o strategii niemieckiej grupy dla tego regionu. Nie ustają spekulacje, że po jej publikacji DT mogłaby przejąć GTS CE (działa w kilku krajach regionu, z których do Berlina przyjeżdżają dziś dziennikarze) i/lub Netię.

Co ciekawe, z naszych informacji uzyskanych w bankach inwestycyjnych, wynika, że przedstawiciele działu relacji inwestorskich DT wezmą udział w roadshow w inwestorami polskimi w Warszawie  w drugiej połowie września.

Jak się dowiedzieliśmy, wcześniej – 12-13 września – odbędzie się analogiczny roadshow Netii. Mimo zbieżności terminów, jak nas zapewnili nasi rozmówcy, wydarzenia nie są ze sobą związane celowo.