Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące cen usług telekomunikacyjnych (cytuje je na  swojej stronie www UKE). Z zestawienia wynika, że w 2013 roku ceny spadły o 8,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast rok 2012 był rokiem podwyżki (0,8 proc. rok do roku).

Największe zmiany dotyczyły cenników usług stacjonarnych. Telefonia tego typu potaniała w 2013 r. o 9,3 proc.. Dla usług mobilnej komunikacji spadek był o 0,3 punktu procentowego mniejszy (9 proc.).

Ceny aparatów telefonicznych starszej i nowszej generacji spadły rok do roku jedynie o 5,5 proc.

Raport dotyczący cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny przedstawił 17 stycznia i jest on dostępny w całości na oficjalnej stronie Urzędu.