Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi wybrało ofertę Orange Polska w przetargu (w konkursie startowało dwóch operatorów) na realizacja połączeń lokalnych i międzystrefowych dla Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych w Warszawie i Regionów Wsparcia Teleinformatycznego Bydgoszcz, Kraków, Olsztyn i Wrocław. Wartość umowy, która obowiązywała będzie 17 miesięcy, to 1,26 mln zł brutto. Budżet zamawiającego wynosił 0,95 mln zł brutto.

Orange Polska będzie też odpowiadała za obsługę połączeń międzynarodowych za co otrzyma 0,25 mln zł brutto (budżet sięgał 0,3 mln zł). Również w tym przypadku o umowę, która obowiązywała będzie 17 miesięcy, zabiegały dwie spółki.

Z kolei za obsługę połączeń do sieci komórkowych odpowiadał będzie Polkomtel, który w konkursie pokonał dwóch rywali. Zainkasuje z tego tytułu (przez 17 miesięcy) 0,76 mln zł. Klient był gotów zapłacić za te usługi 1,5 mln zł brutto.